Christer Ljungberg fra svenske VD Trivector indledte konferencen med at stille skarpt på et af de helt store spørgsmål – nemlig hvordan vi forandrer kærlighedsforholdet til bilen. Foto: Kenneth Løvholt, Gate21


”Vi bliver nødt til at arbejde på at knække fremskrivningen af biltrafikken. Ellers opnår vi aldrig et bæredygtigt samfund,” indledte Direktør for Trekantområdet Susanne Krawack, da hun den 8. februar 2012 åbnede konferencen MM Øresund i Malmø. 
 
På konferencen fremlage eksperter og praktikere fra kommuner, virksomheder og konsulentvirksomheder deres viden om og erfaringer med bæredygtig transportplanlægning.


”Vi behøver absolut ikke vente på, at kommuner stiller dyre infrastrukturløsninger til rådighed for os. I 2010 viste askeskyen over Nordeuropa, at en masse transport helt kunne undgås, ved at folk arbejdede hjemme eller afholdt videokonferencer. Så lad os starte med at gennemtænke vores transportadfærd og udnytte den eksisterende IT-teknologi,” opfordrede DIs transportdirektør Michael Svane.


Opfordringen blev fulgt op af blandt andre den engelske trafikekspert Paul Buchanan fra virksomheden SKM Colin Buchanan. Paul Buchanan gav eksempler på, hvordan bæredygtig transportplanlægning kan være et billigere alternativ til dyre infrastrukturprojekter.


Nye mobilitetsnetværk blomster op
På konferencen fortalte kommuner og virksomheder om, hvordan stigende trængsel omkring industriområderne i de større danske byer har været én af årsagerne til, at de finder det interessant at arbejde med, hvordan bæredygtig transport kan mindske trængsel, spare CO2 og samtidig øge medarbejdernes sundhed.

Forsikringsvirksomheden Tryg undersøger fx, i samarbejde med fem andre virksomheder i Lautrupgård i Ballerup, hvordan bedre busforbindelser, aflåste cykelparkeringer, fælles shuttlebusser og samkørselsordninger kan få flere medarbejdere til at stille bilen hjemme.CSR-chef i Tryg Birgitte Kofod Olsen fortalte om Trygs motivation for at arbejde med smart transport. Foto: Kenneth Løvholt, Gate 21


”Formel M-samarbejdet gør, at vi sammen med andre virksomheder kan drøfte, hvad vi kan gøre i lokalområdet for at reducere CO2 og trængsel, i stedet for at forsøge at løfte opgaven hver for sig. Innovationen får et skub fremad, når man har dialogen med andre virksomheder,” fortæller Birgitte Kofod Olsen, CSR-chef i Tryg.


I Skejby har Århus Kommune i 2011 hjulpet Skejby Mobilitetsnetværk i gang. 11 virksomheder er gået sammen om at gentænke mulighederne for at transportere sig bæredygtigt til arbejde.

”Virksomhedernes motivation for at være med i Skejby Mobilitetsnetværk er at reducere CO2, og at bidrage til at medarbejderne kommer frem på en nemmere og sundere måde. Virksomhedernes arbejde med bæredygtig transport ligger i naturlig forlængelse af arbejdet med CSR, personalepolitik og klimapolitik,” fortæller Joy Alrø Steen fra Aarhus Kommune.

Se oplæggene fra konferencen

Om MM Øresund

Konferencen MM Øresund blev afholdt den 8.-9. februar 2012. Temaerne for konferencen var; ’samfundsmæssige fordele ved Mobility Management’, ’Mobility Management i et større perspektiv’, samt ’Transportadfærd’. Konferencen var arrangeret af HM Skåne, projektet Formel M, Øresund Ecomobility og Trivector Traffic.