Grænseoverskridende merværdi

Cleantech TIPP er et partnerskab mellem danske og svenske kommuner og organisationer, og projektet har et stort fokus på, at skabe sammenhængende resultater på tværs af hele projektgruppen. Vi arbejder efter Interreg-ÖKS’ vejledende trappe for at sikre merværdi igennem projektet.

Interreg-model

Horisontale kriterier

Lighed mellem køn: Projektet har en stort set lige fordeling af mænd og kvinder.

Ligebehandling: Der arbejdes løbende med at sikre lige værdi for danske og svenske partnere. Det sker ved at afholde møder i begge lande med indslag på begge sprog samt ved at oversætte alt materiale, så det findes på både dansk og svensk. En del af projektets formål er at gøre det lettere at samarbejde på tværs af Danmark og Sverige.

Ikke-diskrimination: Projektet har haft en bred kontakt til markedet, og i de afholdte markedsdialoger er der blevet inviteret bredt for at give mulighed til så mange som muligt for at deltage. Der er på den måde ikke givet fordele til enkelte parter. Det samme gør sig gældende for projektet som helhed, da der i forbindelse med indkøb af tjenesteydelser altid søgt at indhente tilbud fra flere parter og foretage indkøb baseret udelukkende på modtagne tilbud. Der søges også at invitere bredt ind generelt til eksterne arrangementer i regi af projektet, og der er et særligt fokus at have ligevægt af danske og svenske deltagere, hvor det er relevant.

Bæredygtig udvikling: Projektet forsørger at sætte skub i innovation og grøn omstilling netop for at sikre en mere bæredygtig udvikling indenfor det grønne område. Projektets cases har til formål at skabe mere effektiv regnvandshåndtering og stormflodssikring, sortere mere affald og sikre mere genanvendelse samt forsøge at skabe symbioser inden for madspild og byggematerialer. Forplejning til møder i regi af projektet er så vidt muligt økologisk. Dermed er et forbedret miljø en central del af Cleantech TIPP.