Greater Bio

I fremtiden er det nødvendigt at anvende biomassen, vi har tilgængelig, mere intelligent. Biomassen skal ikke blot ses som en energiressource, men indtænkes i en længere værdikæde, hvor biomassen anvendes netop der, hvor den skaber størst værdi først, for eksempel i materialeproduktion. Når biomasser anskues ud fra et bredere perspektiv i forhold til anvendelse, betyder det også, at de biomasser, der før blev anset som et restprodukt eller et problem, kan omdannes til anvendelige ressourcer.

Anvendelsesmulighederne for biomassen spænder dermed bredt inden for både energi, næringsstoffer, jordforbedring, materialeproduktion og biodiversitet. Det er nødvendigt at få erfaringer inden for disse forskellige anvendelser, samt udvikle metoder til at vurdere, hvordan biomasserne udnyttes bedst i en lokal kontekst. Greater Bio projektet sigter mod udviklingen af en bæredygtig bioøkonomi i forhold til både ressourceudnyttelse og energiproduktion i Greater Copenhagen.

Projektets formål er derfor at optimere den cirkulære udnyttelse af biomasserne, fra rå biomasse til produktionen af biobaserede materialer og energi – og slutteligt som næringsstoffer, der tilbageføres til naturen og dermed bidrager til dannelsen af nye biomasser.

Projektet tager udgangspunkt i syv forskellige cases: Én case fungerer som en samlende case, hvor der udvikles et vurderingsværktøj, der kan hjælpe kommunerne med at prioritere anvendelsen af deres biomasse, så den udnyttes mest optimalt, mens de seks øvrige cases har hvert deres fokus inden for anvendelsesmulighederne af de tilgængelige biomasser.

Budget og varighed: Projektets samlede budget er på 2.171.938 €, hvoraf Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak bidrager med 50%. Projektet løber fra 1. januar 2020 til 30. september 2022.

Læs publikationen om projektets resultater her

Hvis du vil læse publikationen på svensk, så klik HER

Se filmen om biomasse og projektets resultater her

 

Partnere i projektet: