Greater Copenhagen og Gate 21 – en symbiose i den grønne omstilling

Danmark, og særligt København som har verdens mest ambitiøse klimamål, har længe været frontløber i den grønne omstilling, men den internationale konkurrence om grøn vækst og investeringer er blevet hårdere. Metropoler som Hamborg og Stockholm har højere vækst end nogen by i Danmark eller Sydsverige.

Hvis Danmark forsat skal være med i kampen om den grønne vækst, er der brug for en fælles indsats, som støtter innovation, tiltrækker ambitiøse grønne virksomheder og skaber arbejdspladser.

Derfor er Gate 21 gennem partnere og projekter stærkt forankret i Greater Copenhagen. Metropolregionen, der med sit navn får gavn af Københavns grønne ry, samler kommuner og regioner i Sjælland, Hovedstaden, Skåne og Halland.

 

Vi gør hinanden stærkere

Samarbejdet mellem det østlige Danmark og Sydsverige er oplagt. Øresundsbroen gør det muligt at pendle og dermed tiltrække endnu mere kvalificeret arbejdskraft på begge sider af sundet. Arbejdskraft med en anden kultur, viden og andre kompetencer, der kan skubbe til fastgroede ideer om, hvordan vi plejer at gøre, er godt for den grønne omstilling.

Samtidig huser Sydsverige to af landets mest ambitiøse kommuner på klimaområdet, Malmø og Helsingborg, som er hjem for masser af grønne, innovative initiativer og løsninger.

Der er med andre ord meget at vinde og lære ved et samarbejde på tværs af landegrænserne.

Grønt potentiale i Greater Copenhagen

Der er allerede masser af grønne indsatser fordelt over Greater Copenhagen. Metropolregionen rummer verdensledende cykelbyer som København, Malmø og Lund, og dele af den er verdensførende inden for sol- og vindenergi. Her ligger førende globale virksomheder, en underskov af SMV’er og forskningsinstitutioner i verdensklasse. Og den fungerer som udstillingsvindue for nye smarte løsninger, der reducerer drivhusgasser og øger livskvaliteten blandt borgerne.

Med de indsatser, kompetencer og den viden har regionen et godt fundament at bygge videre på og et kæmpe grønt potentiale. Mere præcist en potentiel meromsætning på 95 milliarder kroner og 42.000 nye grønne job frem mod 2035.

Det potentiale er afsættet for Gate 21 og Greater Copenhagen, som sigter efter at blive verdens førende metropol inden for grøn omstilling og vækst.

 

Fra potentiale til handling

Hvis dette vækst- og jobpotentiale skal indløses, kræver det, at vi i Danmark og Sverige fastholder ambitionsniveauet og de nuværende markedsandele indenfor den grønne omstilling. Vi skal fortsat fremdyrke nye kommercielle succeser, sikre gode rammevilkår for det grønne erhvervsliv og udvikle hele innovationskæden frem til nye eksportsucceser.

For at kunne gøre det, er vi nødt til at finde fælles løsninger på tværs af kommune-, regions- og landegrænser.

Derfor har Gate 21 gennem de sidste 10 år opbygget et stærkt partnerskab på tværs af grænser og organisationer, som kan og vil afprøve, demonstrere og skalere fremtidens grønne løsninger. Gate 21 er blevet kommunernes, regionernes, virksomhedernes og forskningens fælles platform for grønne løsninger, innovation og vækst i Greater Copenhagen.

Helt konkret matcher Gate 21 regionernes og kommunernes efterspørgsel med virksomhedernes kompetencer og udvikler nye løsninger baseret på den nyeste viden sammen med vidensinstitutionerne.

Sådan når vi i mål med den grønne omstilling i Greater Copenhagen.

Hvad er Greater Copenhagen?

Greater Copenhagen er et samarbejde mellem regionerne Sjælland, Hovedstaden, Skåne og Halland. Målet er at blive verdens førende metropol inden for grøn omstilling og vækst. Samarbejdet bliver koordineret i organisationen Greater Copenhagen, som du kan læse mere om her.