Foreningen Green Cities har valgt at flytte sekretariatet til Gate 21 i en etårig prøveperiode. Flytningen fra Albertslund Kommune til Gate 21 sker i håb om, at Gate 21 kan bidrage til at profilere Green Cities politiske mål og styrke foreningens projektarbejde.

Green Cities blev etableret i år 2000 og er i dag et forpligtende samarbejde mellem medlemskommunerne Albertslund, Ballerup, København, Allerød, Herning og Kolding, samt tre observatørkommuner. Samarbejdet i Green Cities bygger på 10 bæredygtighedsområder og 16 politiske mål, som kommunerne arbejder efter. Læs mere om Green Cities.

I januar 2010 begynder Green Cities-projektet ’Carbon 20’. Carbon 20 projektet er et offentligt-privat-partnerskabs projekt (OPP), hvor partnerne skal arbejde med partnerskabsmodeller, klimatilpasning og CO2 reduktion på lokalt niveau. Green Cities-kommunerne i projektet samarbejder med 100 virksomheder, som hver især skal reducere deres CO2 udledning med 20 %. Green Cities har bedt Gate 21 om at lede projektet. Læs mere om Carbon 20.