Green Cities’ medlemskommuner har netop underskrevet en ny samarbejdsaftale, der forpligter kommunerne til at lade halvdelen af brændstofferne til transport komme fra energikilder som biomasse og vind i 2025.


Green Cities’ formand, Leif Pedersen fortæller om aftalens mål for grøn trafik:


“På transportområdet har Danmark slet ikke været oppe i det samme gear som på f.x. bygningsområdet, hvor lovgivningen har været med til at fremme gode energiløsninger. Derfor har det været vigtigt for os at få sat nogle klare mål for, hvordan vi kan fremme bæredygtige transportløsninger. Vi ser målet om at halvere brugen af benzin og diesel som et vigtigt skridt på vejen mod de nationale mål om en transportsektor baseret på 100% vedvarende energi i 2050.”


Udover målet om 50% omstilling til fossilfri energi i 2025, skal Green Cities-kommunerne ifølge den nye samarbejdsaftale arbejde hen imod at øge cykeltrafikken og den kollektive trafik med 25% i 2020 og at nedbringe mængden af ultrafine partikler i byluften inden 2015.


Lovgivning skal fremme den grønne trafik
Som frontløbere inden for grøn omstilling oplever Green Cities-kommunerne, hvordan lovgivningen ofte spænder ben for de mest miljømæssigt bæredygtige løsninger. Der ligger således også en opgave for regeringen i at skabe de rette rammebetingelser for den grønne transport.


“Hvis Danmark skal komme i mål med en fossilfri transportsektor, så kræver det, at regeringen sætter nogle ambitiøse mål og samtidig sikrer, at lovgivningen understøtter målene. Et eksempel kunne være, at regeringen pålægger kommunerne at udarbejde en strategi for bæredygtig transport og samtidig ændrer lovgivningen, så det bliver lettere for kommunerne at igangsætte og yde økonomisk støtte til demonstrationsprojekter inden for grøn transport,” siger Leif Pedersen.


Som opfølgning på et møde med klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard i marts har Green Cities udarbejdet et oplæg til ministeren med oversigt over de væsentligste barrierer for bæredygtig transport set fra kommunernes side.


Det er tredje gang, at Green Cities-kommunerne underskriver en samarbejdsaftale, der forpligter kommunerne på en række fælles mål på miljøområdet men første gang, at trafik indgår som et indsatsområde i samarbejdsaftalen.


Læs hele samarbejdsaftalen på Green Cities egen hjemmeside >>