GreenInsight

 

GreenInsight – AI-drevet ressourceoptimering i kommunale bygninger – hjælper kommuner med at udbrede og idriftsætte en modulopbygget energistyringsløsning til kommunale bygninger. Formålet er at bidrage til energi-, vand- og CO2-reduktion.

GreenInsight

AI-drevet ressourceoptimering i kommunale bygninger

Knap 40 procent af energiforbruget i Danmark går til opvarmning, ventilation og køling af bygninger. En analyse fra virksomheden Transition pegede i 2021 på, at energiforbruget i kommunale bygninger hvert år koster kommunerne 2.5 milliarder kroner og klimaet 360.000 ton CO2. Kommunale bygninger er derfor en vigtig brik i ambitionerne om at reducere CO2-udledningen.

Projektet GreenInsight skal udbrede og idriftsætte en modulopbygget energistyringsløsning til kommunale bygninger i Høje-Taastrup, Rødovre, Ballerup, Rudersdal og Sorø med fokus på el, vand og varme. Løsningen er baseret på dataopsamling og AI og er udviklet i det tidligere projekt Databaseret Energistyring i Offentlige Bygninger. Her har Høje-Taastrup Kommune allerede opnået konkrete erfaringer, som nu kommer flere kommuner til gavn. Projektets overordnede formål er at bidrage til energi-, vand- og CO2-reduktion i kommunale bygninger.

Et vigtigt fokus for GreenInsight er at samtænke kommunens dataforudsætninger, AI-baseret analyse og handling i en og samme løsning. De tre lag er alle nødvendige for at opnå energi- og ressourcebesparelsen i bygningen.

De tre lag er indbyrdes afhængige af hinanden. Er datagrundlaget ikke i orden, er det vanskeligt at gennemføre en pålidelig analyse, som skal ligge til grund for de handlinger, der sikrer energi- og CO2-besparelser.

 

Skalering i fem kommuner – og plug-n-play for andre….

Løsningen skaleres til fem kommuner i projektet. To af kommunerne starter med at identificere deres dataforudsætninger. Tre kommuner har allerede i et tidligere projekt afklaret dette – og går derfor direkte videre til at arbejde med AI-analyse og handling. Med en implementeret løsning, vil kommunerne kunne udbrede den til den øvrige kommunale boligmasse, der ikke indgår som lokationer i projektet.

GreenInsight-projektet vil dokumentere de tre lag i løsningen, formidle den og projektets resultater og potentiale, så langt flere kommuner kan få glæde af plug-n-play løsningen. Med Gate 21 og GovTech Midt er der et stort skaleringspotentiale efterfølgende i både den østlige og vestlige del af Danmark.

KONTAKT

Hasnain Aslam
Seniorprojektleder
Smarte Byer & Bygninger

ham@gate21.dk

FAKTA

 

Partnere

Høje-Taastrup Kommune (lead-partner), Rødovre Kommune, Ballerup Kommune, Rudersdal Kommune og Sorø Kommune, GovTech Midtjylland og Gate 21.

 

Støtte

Det samlede budget er knap 7.300.000 kroner, hvoraf Digitaliseringsstyrelsen har støttet med 5.000.000 kroner.

 

Varighed

Januar 2023 – juni 2025