GRØN BØLGE FOR BUSSER

Den trafikale situation i dag og ikke mindst udsigten til stigende trængsel og øget behov for transport gør, at vi er nødt til at finde bæredygtige løsninger på de trafikale udfordringer. En af mulighederne er at gøre den kollektive trafik endnu mere attraktiv og effektiv, så flere vælger den fremfor bilen og dermed reducerer trængslen. Dét vil være godt set ud fra et mobilitetssynspunkt, men også ud fra et bæredygtigt synspunkt, som handler om at nedbringe CO2 udledningen betragteligt.

Projektet Grøn Bølge for Busser vil forbedre bussers fremkommelighed og pålidelighed gennem mere intelligent prioritering af busser i trafiksignaler, så vi sikrer, at busserne ikke foretager unødige standsninger. Flere data og innovative tilgange til at prioritere busser frem for anden trafik bringes i spil for at opnå endnu bedre fremkommelighed for busserne og passagerne. Det kan eksempelvis være data om bussen er forsinket eller teknologiske løsninger som kunstig intelligens.

Projektet udvikler, tester og demonstrerer i tre cases i Københavns Kommune, Ballerup Kommune og DOLL i Hersted Industripark forskellige intelligente løsninger, der får bussen hurtigere frem og optimerer signalstyring og samordning i styreapparaterne. Den intelligente prioritering af busserne vil variere i omfang og karakter fra case til case og vil demonstrere, hvordan kommunerne kan prioritere og sammensætte forskellige løsninger. Løsningerne udvikles gennem et offentlig-privat samarbejde og vil blive monitoreret og evalueret på tværs af de tre cases med fokus på bedre fremkommelighed for busserne og øvrig trafik.

På sigt er det visionen at skabe grønne bølger gennem intelligente trafiksignaler på tværs af kommunegrænser i et fælles trafikledelsessystem – og dermed gøre bussen og den kollektive transport til et mere attraktivt valg for borgerne.

KONTAKT

Projektleder
Kenneth Jørgensen

kenneth.joergensen@gate21.dk

Varighed

Januar 2021 – Juni 2022

Partnere

Københavns Kommune, Ballerup Kommune, Movia, We Build Denmark og Gate 21.
København og Ballerup er test-kommuner. DOLL i Hersted Industripark er testområde.

Støttet af

Projektet er støttet af Region Hovedstaden og med finansiering fra projektpartnerne