af | jan 25, 2017

Mandag eftermiddag d. 23/1 indgik Lolland Kommune og HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) en stærk strategisk samarbejdsaftale. Med aftalen indledes et historisk samarbejde mellem provins og metropol om vækst og udvikling til gavn for begge parter.

I Holeby på Lolland mødtes Københavns overborgmester Frank Jensen, Lollands borgmester Holger Schou Rasmussen, HOFORs bestyrelsesformand Leo Larsen og formand for Gate 21 Steen Christiansen for at underskrive den strategiske samarbejdsaftale, der skal skabe flere jobs på Lolland, grøn vækst, innovative energiløsninger og hjælpe København med at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad.

De fire parter benyttede samtidig lejligheden til at præsentere aftalen og dens betydning for en række virksomheder, fremtidige samarbejdspartnere og byrådsmedlemmer.

 

På Lolland har vi brug for, at København er et fyrtårn, som kan tiltrække investeringer. Det er ikke godt for nogen parter, hvis Københavns opland sygner hen, for hovedstaden hænger sammen med Nakskov, Slagelse og Kalundborg. Virksomheder tænker ikke i kommunegrænser, når de skal placere deres investeringer. De tænker i velfungerende erhvervsregioner med god infrastruktur, dygtig arbejdskraft, forskning af høj kvalitet og plads til både kontor og produktion.

Holger Schou Rasmussen

borgmester, Lolland Kommune

Med denne aftale understreger vi, at vi er dybt afhængige af hinanden som land og by. Der er ikke noget modsætningsforhold mellem København og Lolland, tværtimod skal vi bruge hinanden og styrke samarbejdet, så vi kan få skabt vækst og arbejdspladser.

Frank Jensen

overborgmester, Københavns Kommune

Klimaforandringer respekterer ikke kommune- eller landegrænser. Vi er afhængige af hinanden i kampen for at nedbringe CO2-udledningen. Lolland er et skattekammer med bl.a. masser af vedvarende energi, og som stort regionalt forsyningsselskab kan vi nyttiggøre Lollands ressourcer til at gøre vores energiforsyning CO2-neutral.

Leo Larsen

bestyrelsesformand, HOFOR

I Greater Copenhagen arbejder vi for at blive den førende region i verden for grøn omstilling og vækst. Samarbejdet mellem HOFOR, Lolland Kommune og Gate 21 er et stærkt eksempel på, hvordan det kan ske. Her vil vi udnytte Lollands styrkeposition indenfor vedvarende energi til at skabe vækst og udvikle og demonstrere nye løsninger til fremtidens fossilfri energisystem.

Steen Christiansen

bestyrelsesformand, Gate 21

Det er den grønne erhvervsorganisation Gate 21, der skal implementere aftalen. Gate 21 ansætter nu to medarbejdere, der blandt andet skal udarbejde konkrete handlingsplaner og projekter i de fem spor, som aftalen omfatter: jobskabelse, energisystemer, biomasse, turisme, fødevarer. Der er i 2017 et budget på to millioner kroner for arbejdet med de fem spor. Lolland Kommune og HOFOR bidrager med hver halvdelen.

Fakta

Om aftalen:

Byrådet i Lolland Kommune og energiselskabet HOFOR, der ejes af Københavns Kommune, har sammen set muligheder for en fælles udvikling, hvis de to parter koordinerer deres indsats. Udgangspunktet er den tætte sammenhæng mellem by og land, som antager nye former med omstillingen til vedvarende energi. På den baggrund indgår parterne en aftale om et tæt og konkret samarbejde mellem København og Lolland med følgende hensigtserklæring:

“At fremme en fælles interesse i udvikling af Lolland med udgangspunkt i vindprojekter og andre vedvarende energiformer (VE) og baseret på konkret samarbejde om fem spor.”

De fem spor er jobskabelse, energisystemer, biomasse, turisme og fødevarer, og det er indenfor disse områder, at Lolland og København vil arbejde tæt sammen i fremtiden.

Aftalen er en stærk aftale i Greater Copenhagen samarbejdet, der omfatter 46 østdanske, 33 skånske kommuner samt Region Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland, herunder Lolland og Falster.

Gate 21 skal gennemføre aftalen.

Aftalen blev fejret med skål i lollandsk hvidvin fra Stokkemarke. Fra venstre mod højre: Steen Christiansen, formand for Gate 21, Holger Schou Rasmussen, borgmester i Lolland Kommune, Frank Jensen, overborgmester i Københavns Kommune og Leo Larsen, bestyrelsesformand for HOFOR A/S.

Aftalen blev præsenteret på Råhavegård, der bliver hovedsæde for det nye samarbejde. Her ses Henrik Høegh, viceborgmester i Lolland Kommune, Steen Christiansen, formand for Gate 21, Leo Larsen, bestyrelsesformand for HOFOR, Lars Therkildsen, adm. direktør for HOFOR, Frank Jensen, overborgmester for Københavns Kommune og Holger Schou Rasmussen, borgmester i Lolland Kommune.