Jannik Sørensen fra Valora Trade Danmark A/S takker for Grøn Initiativpris, som virksomheden har vundet sammen med udlejeren LUXOR A/S for deres samarbejde om energirenovering. Foto: Albertslund Kommune.


– Selvom der er oplagte muligheder for at spare energi i en virksomhed, er det ikke altid nemt, at få det ført ud i livet. Men sådan er det ikke på Naverland 3. Her er lejeren Valora Trade Denmark A/S sammen ved udlejeren Investeringsselskabet LUXOR A/S i gang med en større renovering. Energigennemgangen af bygningerne – som er et led i Carbon20 projektet – viste et potentiale for at spare 60 % på varme og godt 40 % på elforbruget i det ca. 10.000 m2 store lejemål, fortalte borgmester Steen Christiansen om baggrunden for tildelingen af Grøn Initiativpris.


De identificerede energibesparelser dækker både over store investeringer, som konvertering til fjernvarme og hulmursisolering, samt mindre tiltag, så som at ændre belysningen på lageret og at sætte tænd/sluk ur på kaffemaskiner. 


Investeringerne har dog ikke skræmt hverken lejer eller udlejer.


– Da jeg i efteråret blev bekendt med Albertslund Kommunes tilbud, om en gennemgang ved en energikonsulent, og det medfølgende tilbud om tilskud til energiforbedringer, blev jeg tilstrækkelig nysgerrig til at invitere kommunens konsulenter til et møde om vores fælles muligheder for at nedbringe energiforbruget og CO2 udslippet, fortæller warehouse manager Jannik Sørensen fra Valora Trade.


– Til samme møde inviterede jeg udlejer, som valgte at være repræsenteret ved ingeniør Ole Poulsen, så vi fra start kunne få teknikere til at tale med teknikere. Det gav os et hurtigt skub ud af startblokken, så vi hurtigt var fremme ved en udarbejdet rapport med tilhørende til anbefalinger til energiforbedringer, og estimater på investering og tilbagebetalingstid. Det var et rigtigt fint værktøj til at komme videre i processen, fortsætter Jannik Sørensen fra Valora Trade.


Luxor og Valora Trade blev herefter hurtigt enige om, at det var et interessant forslag, som de burde kunne blive enige om at føre ud i livet. Efter et par runder blev parterne enige om fordelingen af den samlede omkostning og om en huslejestigning, der løber over 5 år. 


– Så, processen mellem os og udlejer har egentligt ikke været særlig kompliceret for os. Det har bare krævet lidt god vilje fra begge parter, smiler Jannik Sørensen.