I flere danske virksomheder eksisterer der gode potentialer for at udnytte spildvarme fra produktionen. Glasværket Ardagh er en af de virksomheder, der sælger uudnyttet overskudsvarme videre som fjernvarme. Det giver gevinst for forsyningsselskabet, virksomheden og for miljøet.

Grøn kollektiv varme

24 timer i døgnet 365 dage om året producere glasvirksomheden Ardagh flasker. Det giver fabrikken en plads i top ti over de mest energiforbrugende virksomheder i Danmark. Men produktionen af glas giver et værdifuldt biprodukt. Overskudsvarmen fra de store ovne, der smelter glas leverer Ardagh nemlig videre til Fensmark Fjernvarme.

Produktionsvirksomheder, som koger, køler, varmer, tørrer, brænder, smelter eller lignende oplever et økonomisk tab ved uudnyttet overskudsvarme fra produktionen. I flere danske virksomheder er der gode potentialer for at udnytte spildvarme fra produktion. Overordnet er det fastslået af Energistyrelsen at cirka 10 procent af erhvervslivets energiforbrug kan genvindes og udnyttes igen. Energi fra spild- og overskudsvarme kan enten blive brugt til proces eller rumvarme i virksomheden eller sælges som fjernvarme og give en energimæssig gevinst for forsyningsselskabet og for virksomheden.

Siden 2014 har Ardagh leveret 12‐14.000 MWh til Fensmark Fjernvarme. Det svarer til en dækning på cirka 60 procent af Fensmarks normale varmeproduktion.

 

Samarbejde reducere CO2

Udnyttelsen af overskudsvarmen er en fordele for begge parter. Den varme Fensmark Fjernvarme får fra Ardagh, ligger under prisen på den varme værket selv producerer i dag. På den måde kan de opnå væsentlige CO2-besparelser og give kunderne favorable varmepriser. Varmeprisen til forbrugere er reduceret med 30 procent og udledning af CO2 er reduceret med 3.000 tons.

Incitamenter for Ardagh er at reducerede omkostninger til energi (indtægt på salg af spildvarme), branding som grøn virksomhed, skabe forbindelse mellem lokalområdet og fabrikken og muligheden for få tilskud til energiprojekter.

I Næstved Kommune, hvor Fensmark Fjernvarme ligger, er målet, at 45 procent af energiforbruget i 2030 skal komme fra vedvarende energi og at de kan reducere deres CO2-udledning med 50 procent. En af de største indsatser for at nå de mål, er at udbrede klimavenlig fjernvarme i kommunen, hvilket samtidig er god økonomi for den enkelte husstand.

Samarbejdet mellem Ardagh, Fensmark Fjernvarme og Næstved Kommune har været en del af projektet Grøn Kollektiv Varme, som i samarbejde med syv forsyningsselskaber og seks kommuner, har arbejdet for at planlægge og igangsætte konkrete nye anlægsprojekter for at udbrede grønne løsninger i den kollektive varmeforsyning.

Ved at købe overskudsvarme har Fensmark Fjernvarme kunne reducere varmeprisen til forbrugere med 30 procent

Siden 2014 har Ardagh leveret 12‐14.000 MWh til Fensmark Fjernvarme. Det svarer til en dækning på cirka 60 procent af Fensmarks normale varmeproduktion.

Varighed

September 2016 – august 2018

Partnere

Roskilde Universitet, Dansk Symbiosecenter, Næstved Kommune, Næstved Varmeværk A.m.b.a, Fensmark Fjernvarme A.m.b.a, Guldborgsund Kommune, REFA Energi A/S, Kalundborg Kommune, Kalundborg Forsyning A/S, Roskilde Kommune, FORS A/S, Vordingborg Kommune, Vordingborg Forsyning A/S Odsherred Kommune og Nykøbing Sjælland Varmeværk A.m.b.a.

Finansiering

Grøn Kollektiv Varme havde en samlede budgetramme på 2.905.000 kroner. Region Sjælland finansierede projektet med en bevilling på 1.500.000 kroner. Kommuner og forsyningsselskaber finansierede resten.