Grøn kollektiv varme

Analyser og resultater

Grøn Kollektiv Varme har i perioden 1. september 2016 til 1. august 2018 udarbejdet en række analyser og materialer.

Resultaterne er opdelt i:

Regional overskudsvarmeanalyse

Hvor store mængder industriel overskudsvarme eksisterer der i Region Sjælland og hvad er potentialet for at udnytte det? Det er blevet belyst i denne analyse af overskudsvarmepotentialer for de 17 kommuner i Region Sjælland.