Grøn kollektiv varme

Casemateriale

Grøn Kollektiv Varme har arbejdet med 6 konkrete udviklingsprojekter, som alle har haft fokus på at omstille energiforsyningen fra fossile brændsler til grøn og vedvarende energi. Projektet har bidraget til at udarbejde beslutningsgrundlag for den videre realisering af de 6 udviklingsprojekter.

Kalundborg: Udnyttelse af industriel overskudsvarme fra symbiosevirksomhederne

I notatet beskrives et beregningsværktøj, som er udviklet til at analysere forskellige muligheder for udnyttelse af overskudsvarme til fjernvarme. Derudover beskrives et konkret feasibility studie for udnyttelse af overskudsvarme fra Novo Nordisk til fjernvarme i Jyderup i Holbæk Kommune.

Næstved: Udnyttelse af industriel overskudsvarme fra Ardagh Glass Holmegaard

Omtale

Ny glasovn giver endnu mere varme i Fensmark.

Artikel i Energy Supply fra den 4. juli 2017.

Overskudsvarme bliver til fjernvarme i Fensmark.

Artikel i Næstved Bladet fra den 25. juli

Odsherred: Omstilling af olielandsbyen Rørvig

Læs vores folder

Her har vi samlet projektets erfaringer og resultater