Grøn kollektiv varme

Metode- og erfaringsnotater

Afdækning af muligheder for at inddrage beskæftigelse, forsyningssikkerhed og andre lokaløkonomiske effekter i samfundsøkonomiske analyser.

Notat med beskrivelse af det typiske varmeforbrug for fjernvarmeforbrugere på Lolland-Falster.

Metoder til vurdering af gevinster ved udnyttelse af uudnyttede ressourcer og lokal beskæftigelse.

  • Metodenotat om kvalificering af BBR-data i grønne udviklingsprojekter (På vej)
  • Metodenotat om værdisættelse af beskæftigelse (På vej)

Læs vores folder

Her har vi samlet projektets erfaringer og resultater