Grøn kollektiv varme

Cases

Grøn Kollektiv Varme har arbejdet med 6 konkrete udviklingsprojekter, som alle har haft fokus på at omstille energiforsyningen fra fossile brændsler til grøn og vedvarende energi. De enkelte udviklingsprojekter blev udvalgt med afsæt i konkrete udviklingsbehov og målsætninger for energiomstillingen i de enkelte kommuner. Målet har været, at modne projekterne fra udviklingsprojekter til konkrete implementeringsprojekter. Således er der for alle projekter blevet indsamlet data, udarbejdet analyser og beskrevet løsningsforslag og sideløbende blevet arbejdet på at inddrage aktører og forankre resultater hos beslutningstagere.

De 6 udviklingsprojekter har beskæftiget sig med følgende tre fokusområder:

  • Udnyttelse af industriel overskudsvarme
  • Omstilling af olielandsbyer
  • Konvertering af naturgasområder
Kort over Grøn kollektiv varme

Kalundborg

Udnyttelse af industriel overskudsvarme fra symbiosevirksomhederne

Næstved

Udnyttelse af industriel overskudsvarme fra Ardagh Glass Holmegaard

Roskilde

Udnyttelse af industriel overskudsvarme fra Stryhns

Guldborgsund

Omstilling af olielandsbyen Orehoved

Odsherred

Omstilling af olielandsbyen Rørvig

Vordingborg

Udvidelse af fjernvarmen til naturgasbyen Ørslev