Grøn kollektiv varme

Omtale

Grøn Kollektiv Varme og casene har været omtalt i pressen.

Ny glasovn giver endnu mere varme i Fensmark.

Artikel i Energy Supply den 4. juli 2017.  

Overskudsvarme bliver til fjernvarme i Fensmark.

Artikel i Næstved Bladet den 25. juli.

Samfundsøkonomiske beregninger bremser grøn omstilling.

Dansk Fjernvarme har den 23. november 2017 skrevet om udfordringerne på deres hjemmeside.

Vordingborg Forsyning: Nuværende model er fuldstændig tåbelig.

Læs interview med Vordingborg Forsyning fra den 23. november 2017.

Behov for nye samfundsøkonomiske beregninger.

Læs artikel på Gate 21’s hjemmeside fra den 27. november 2017.

Vordingborg fjernvarme udvider.

Kommunen har givet tilladelse til, at Vordingborg Forsyning nu må udvide fjernvarmen til Ørslev.