Grøn omstilling i 2030

 

10 år for grøn omstilling

Folketinget står samlet bag et mål om at reducere den danske udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Det er lige dele ambitiøst og nødvendigt. For vi er på vej mod en global temperaturstigning på 3,2 grader, hvis vi alene holder os til forpligtelserne i Parisaftalen. Det skriver UNEP i sin seneste rapport, der udkom i november 2019. Det er vi, fordi verdens ledere har brugt ti år på at forhandle. Ti år, hvor vi skulle have handlet.

Danmark har også manglet konkret, ambitiøs national handling til at nedbringe vores CO2-udledning. Det har været kommunerne og de fælles regionale initiativer, der har holdt hånden under den grønne omstilling sammen med forskningen og de grønne frontløbervirksomheder og forsyningsselskaber.

 

Der er brug for en fælles platform for grønne løsninger

Det har netop været tydeligt i Gate 21, der gennem de sidste ti år har bygget en stærk triple helix-organisation og er blevet kommunernes, regionernes, virksomhedernes og forskningens fælles platform for grønne løsninger, grøn innovation og grøn vækst i Greater Copenhagen.

Gate 21 er i dag et partnerskab, der kan levere på målet om at være et grønt foregangsland inden for energiomstilling, grøn mobilitet, cirkulær økonomi og grønne digitale løsninger.

 

Hvordan når vi i mål med den grønne omstilling i praksis?

Nye energi- og ressourceeffektive løsninger med udgangspunkt i regionerne og kommuners efterspørgsel er et centralt værktøj for at kunne nå i mål med den grønne omstilling.

Når eksempelvis en kommune skal bygge en ny skole eller udskifte alle deres lygtepæle, kan de efterspørge grønne, energieffektive løsninger i stedet for traditionelle. Men da disse løsninger ikke findes i forvejen, er det nødvendigt at udvikle, teste og udbrede nye innovative løsninger i samarbejde med virksomheder og vidensinstitutioner.

Derfor tester vi nye grønne løsninger, med afsæt i den offentlige efterspørgsel, som kan skaleres og udbredes til hele landet – til inspiration for resten af verden.

I Gate 21 fokuserer vi på områderne:

Smarte Byer & Bygninger

Data fra sensorer og digitale enheder kan sikre byer og landsbyers drift samt enorme energi- og ressourcebesparelser – eksempelvis ved at afvikle trafik, effektivisere affaldsindsamling, styre el og varme i bygninger, styre lys, intelligente offentlige transportmuligheder og deleøkonomi.

Energiomstilling

Det er afgørende, at vi udvikler og demonstrerer nye metoder, systemer og løsninger til omstilling af energisystemerne og lagring af energi med det formål at nå de ambitiøse målsætninger på nationalt såvel som regionalt niveau.

Bæredygtig Mobilitet

Vi udvikler, tester og udbreder mobilitetsløsninger og tiltag, der reducerer CO2-udledning – og samtidig reducerer trafikstøj, øger tilgængelighed for at skabe bedre byer og landområder, fremmer grøn vækst og sundere borgere.

Cirkulær Økonomi & Ressourcer

Sammen skal vi skabe et affaldsfrit samfund og bevæge os fra forbrænding over genanvendelse til genbrug. Vi skal designe vores produkter, så de holder længere, lettere kan skilles ad og repareres, og vi skal forbruge smartere. Vi har brug for en cirkulær omstilling, men det kræver systemiske ændringer, nye samarbejdsformer i hele værdikæden og nye forretningsmodeller.

Læs mere om hvordan Gate 21 udvikler projekter her.

 

Grøn vækst og et unikt overblik

I vores indsatsområder arbejder vi særligt med grønne, innovative udbud og Living Labs, der som metode og platform har skabt helt særlige resultater for den grønne omstilling.

 

Innovative grønne udbud

En købekraft på et trecifret milliardbeløb. Dét er den kæmpemuskel, danske og svenske offentlige myndigheder har, som kan bruges til at drive og sætte skub i nye, innovative klimaløsninger. Hvis vi skal i mål med den grønne omstilling, så er de kendte løsninger ikke nok. Innovation har historisk været virksomhedernes domæne, men det offentlige har en unik mulighed for at drive udviklingen af innovative grønne løsninger.

Hvordan det kan lade sig gøre i praksis, har vi blandt andet sat fokus på i projektet Cleantech TIPP, som fremmede udviklingen af innovative løsninger ved at øge matchet imellem intelligent offentlig efterspørgsel og markedets udbud af løsninger. Projektet samlede også erfaringerne fra forskellige aktører i et magasin, som du kan læse her.

 

Living Labs

Rundtom i danske byer udskiftes i disse år flere hundrede tusinde lysarmaturer i byrummet til LED-lys. Det sker som følge af nye EU-regler, der kræver, at kommunerne udfaser lyskilder med kviksølv. Heldigvis er det ikke kun en udgift for kommunerne – LED-lys kan nemlig give energibesparelser på op til 50 procent. Kombineres LED-lyset med eksempelvis intelligent sensorstyring, kan energiforbruget reduceres med yderligere 20-30 procent. Men hvordan finder kommuner, boligselskaber og andre indkøbere bedst ud af, hvilke lygtepæle de skal investere i? Det gør de selvfølgelig i et stort test-område, hvor de kan opleve belysningen på veje og stier ligesom i en ‘rigtig’ by.

Den ide har vi omsat til virkelighed i DOLL Living Lab – Europas største Living Lab for test af innovativ LED-belysning og Smart City-løsninger i 1:1-skala. På 13 kilometer vej demonstrerer 50 private virksomheder mere end 100 løsninger, så de besøgende får et unikt overblik over et komplekst marked, inden de skal træffe vigtige, langtidsholdbare beslutninger om investeringer i belysning og andre smarte teknologier.

 

Verdensmål 17 – Partnerskab for grøn omstilling og handling

Verdensmålene består af i alt 17 mål, som handler om at løse klodens største problemer inden 2030. Den fælles kurs mod en bæredygtig fremtid har fokus på, at miljømæssig, social og økonomisk udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare resultater.

Gate 21 skaber grøn omstilling med verdensmål 7, 8, 9, 11,12, 13 og 17.

Gate 21 arbejder fokuseret for at indfri syv af FN ́s 17 verdensmål ved at gøre Greater Copenhagen til et levende laboratorium for udvikling af fremtidens grønne teknologier i vores indsatsområder. De er mål 7 – Bæredygtig Energi, 8 – Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst, 9 – Industri, Innovation og Infrastruktur, 11 – Bæredygtige Byer og Lokalsamfund, 12 – Ansvarligt Forbrug og Produktion, 13 – Klimaindsats og 17 – Partnerskab for Handling.

Gate 21 er i dag Danmarks førende grønne organisation og et samlet stærkt partnerskab for handling: Sådan leverer vi på det 17. og helt afgørende verdensmål.

 

1000 dage med handling

De næste tusinde dage bliver afgørende, hvis vi skal nå omstillingsmålene nationalt og internationalt og holde de globale temperaturstigninger under to grader. Derfor sætter vi i anledning af vores tiårs jubilæum billeder på, hvad partnerskabet skal de næste tusinde dage.

Billeder, der viser, hvordan vi vil handle. Hensigtserklæringer om at ville bremse den globale opvarmning er ikke tilstrækkelige. Vi mangler konkrete planer med konkret HANDLING. Handling, så vi kan omstille vores energisystem til vedvarende energi og transporten til fossilfrihed. Handling, der skubber den cirkulære økonomi ind i virksomheder og i kommunerne. Og handling, der viser, hvordan nye digitale løsninger kan sikre bedre og grønnere drift af vores byer og landsbysamfund – og samlet løfter os i mål med en drivhusgasreduktion på 70 procent i 2030.

Det er samfundsinnovation i praksis. Det er partnerskab for grøn omstilling og handling.

HVORFOR HEDDER VI GATE 21?

Navnet Gate 21 klinger af lufthavn, og det er ikke helt tilfældigt. Navnet skal signalere bevægelse, ankomst, afgang, forbindelser, inspiration og udveksling. Sådan et knudepunkt er Gate 21. 

Hvad er OPI?

Offentlig-Privat Innovationspartnerskaber er et samarbejde mellem offentlige og private parter med henblik på at udvikle og nytænke offentlige løsninger. I stedet for at købe en hylde-løsning udvikler partnerne sammen en ny løsning baseret på den offentlige partners behov. Det giver mulighed for at skabe de nye grønne løsninger, der skal til for at komme i mål med den grønne omstilling.