Med fokus på grøn varme og ladeinfrastruktur til elbiler bygger Grøn Omstilling Sjælland videre på kommunernes arbejde med DK2020-klimahandleplanerne. Målet er at bringe Danmark tættere på målet om 70 procents CO2-reduktion i 2030.

Projektet skal sikre en effektfuld grøn omstilling på tværs af kommuner og forsyningsselskaber i Region Sjælland. Med fokus på grøn varme og ladeinfrastruktur til elbiler bygger Grøn Omstilling Sjælland videre på kommunernes arbejde med DK2020-klimahandleplanerne og tidligere regionale projektsamarbejder som eksempelvis projektet Fælles Regional Energiomstilling. På den måde skal Grøn Omstilling Sjælland være med til at bringe Danmark tættere på målet om 70 procents CO2-reduktion i 2030. De konkrete indsatser udpeges i samarbejde med projektets partnere indenfor projektets to spor:

 

Grøn varme

  • Undersøge og teste grønnere varmeløsninger til kommuner og forsyningsselskaber
  • Understøtte arbejdet med udfasning af olie og gas
  • Videreudvikle omstillingen af fjernvarmesektoren
  • Understøtte udbredelsen af grønne løsninger udenfor fjernvarmeområderne
  • Sikre samarbejde og koordinering på tværs af sektorer og kommuner

 

Ladeinfrastruktur til elbiler

  • Udnytte kommunernes nye muligheder for opstilling af ladestandere
  • Sikre optimering og sammenhæng på tværs af kommunegrænser
  • Understøtte kommuner og regionen i arbejdet med udbud og undersøge mulighederne for at lave fælles udbud
  • Indgå i dialog med private aktører om opstilling af ladestandere
  • Undersøge mulighederne for støtte til etablering af ladeinfrastruktur

 

Som projektpartner i Grøn Omstilling Sjælland får I både netværk, videndeling og kompetenceopbygning. I får også mulighed for at deltage i ansøgninger til nationale eller EU-puljer, som kan styrke jeres klimaindsatser, ligesom projektet sikrer jer kommunikation om disse.

Kontakt os for en uforpligtende snak om jeres muligheder for deltagelse.

PARTNERE

Grøn Omstilling Sjælland er åbent for alle kommuner, forsyningsselskaber og andre relevante aktører i Region Sjælland.

 

FINANSIERING OG VARIGHED

Grøn Omstilling Sjælland er støttet af:

Projektet løber fra januar 2022 til december 2023.

KONTAKT

Projektleder Katrine Lerhard Katrine.lerhard@gate21.dk