Samspillet imellem økonomisk vækst og global opvarmning var øverst på dagsordenen, da Plan C den 31. august afholdt konference om, hvordan og hvorfor grøn renovering betaler sig. 60 mennesker deltog i konferencen.


Alene i Albertslund Kommune står 17 ud af 42 boligområder foran en større renovering, så de politiske og økonomiske rammebetingelser for energirigtig renovering er ekstremt vigtige i den sammenhæng, fortalte direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen Niels Carsten Blume.


Niels Carsten Blume ser hele hovedstadsområdets forestående renovering af de almene boligområder som en oplagt drivkraft i forhold til at bringe Danmark tilbage i front inden for grøn teknologi. De nødvendige rammevilkår skal dog være til stede, understregede han.


Lektor i økonomi og forhenværende vismand og formand i Det Økonomiske Råd Jørgen Birk Mortensen fortalte herefter om, hvordan de europæiske og de danske energipolitikker ofte spænder ben for hinanden, når det handler om at gøre energirigtig renovering rentabelt.


Jørgen Birk Mortensen pegede på tre områder, der kan fremme investeringer inden for energirenovering nemlig igennem: lovgivning, tilskud eller ved at energiafgifterne sættes op. Se hans oplæg her.


Økonom Niels Bøttger-Rasmussen fra Institut for Fremtidsforskning pegede til slut på fem stærke drivkræfter for at investere i grøn teknologi: nemlig klimaudfordringen, forsyningssikkerhed, stigende energipriser, sikring af arbejdspladser og grønne afgifter. Se hans oplæg her.


Niels Bøttger-Rasmussen mener meget vel, at Danmark igen kan blive markedsledende inden for grøn teknologi, hvis danskerne satser på at udvikle hele systemer til energirenovering f.eks. i form af færdige facader.