Grønne alternativer til bilen

Transportområdet er et af de områder, hvor vi allerede nu oplever, at fremtidens muligheder og forandringer er på vej. Der foregår en rivende udvikling indenfor nye mobilitetsløsninger og forretningsmodeller såsom mikromobilitet, selvkørende teknologi og let adgang til transport gennem digitale platforme. Men det er nødvendigt, at kommuner og regioner sætter en klar, grøn retning for, hvordan vi ønsker, vores byer og transportsystem skal indrettes i fremtiden. Hvilke grønne transportmuligheder ønsker vi som kommune at tilbyde vores borgere? Og hvordan kan kommunen skabe reelle alternativer til bilen?

 

Det kan kommunerne gøre selv

For at skabe et bedre udbud af grøn mobilitet i kommunen i fremtiden kan I arbejde med at udvikle og demonstrere nye mobilitetsløsninger sammen med borgerne – alene og i samarbejde med andre. Det skaber gode tilbud, ændret adfærd og politisk opbakning. I kan eksempelvis:

  • Teste nye, grønne mobilitetsløsninger ved knudepunkter som stationer eller erhvervsområder
  • Teste nye, grønne mobilitetsløsninger i landsbyer
  • Teste selvkørende transport for at undersøge fremtidens muligheder og kundeunderlag
  • Teste nye teknologiske løsninger, der optimerer eksisterende transport

 

Relevante projekter

Fremtidens Intelligente Mobilitet

Projektet arbejder med at bruge nye teknologiske muligheder og data til at understøtte en mere bæredygtig mobilitet.

Mobilitet på Tværs

Projektet arbejder med at afprøve nye mobilitetstilbud til borgerne i forskellige geografier.

Grøn Bølge for Bussen

Projektet vil forbedre bussers fremkommelighed og pålidelighed gennem mere intelligent prioritering af busser i trafiksignaler.

LINC

Projektet tester selvkørende busser for at undersøge udviklingen af ”first og last mile” løsning.

Eksempler på lokal handling

Kisserup kører grønt

Lejre Kommune arbejder sammen med borgerne i landsbyen Kisserup på at udvide udbuddet af grønne mobilitetsløsninger som eksempelvis el- og ladcykler. Fremadrettet vil de også se på fælles kontorarealer og test af elbiler. Kommunen håber på at udbrede konceptet til andre landsbyer i kommunens geografi.

Læs mere her.

Selvkørende shuttles som en del af den offentlige transport?

I et testforsøg på DTU Campus i Lyngby har tre selvkørende shuttles kørt blandt gående, cyklister og bilister. Testen skal vise, hvordan passagerne og de øvrige trafikanter tager imod den nye teknologi. Formålet er at udvikle den kollektive trafik, så den også i fremtiden er et attraktivt og grønt valg for borgerne.

Læs mere her.

Mikromobilitet på Glostrup Station

Glostrup Kommune har undersøgt og testet flere former for mikromobilitet såsom elløbehjul, delecykler og delebiler på Glostrup Station, som skal hjælpe borgerne det sidstes stykke til arbejde, hjem eller uddannelse.

Se filmen her.

Grøn bølge til busserne

Københavns Kommune og Ballerup Kommune tester ITS-løsninger, der skal forbedre fremkommelighed for bussen – og dermed bedre flow og mindre CO2-udledning.

Læs mere her.

Parkér og Rejs-anlæg på Køge Nord Station

Køge Kommune har undersøgt kommunens rolle i den fysiske planlægning omkring Køge Nord Station og mulighederne for at planlægge fremtidens grønne mobilitet – med Parkér og Rejs-anlæg og god wayfinding til stationen for cyklister og bilister.

Se filmen her.

KONTAKT

 

Anna Thormann Boesen

Programleder

Kontakt mig