Kontorleder Anja Puggard (t.v.), programleder Anna Thormann (midt) og direktør Poul Erik Lauridsen (t.h.) glæder sig til at udvikle nye mobilitetsprojekter i samarbejde med partnerne. Foto: Gate 21.
 
Af Signe Munch-Pedersen
 
Gate 21 og Region Hovedstadens vision om at skabe et varigt viden- og udviklingscenter inden for bæredygtig mobilitetsplanlægning er blevet til virkelighed.
 
Mobilitetsprojektet Formel M er slut, men Grønt Mobilitetskontor lever videre for at  understøtte partnernes arbejde med grøn og sund mobilitet.
 
’Mobilitet og trængsel er identificeret som nogle af de væsentligste udfordringer i skabelsen af vækst i hovedstadsregionen. Samtidig er transportsektoren den vanskeligste sektor i forhold til at nedbringe CO2-udledningen. Der har i høj grad været brug for et viden- og udviklingscenter inden for bæredygtig mobilitetsplanlægning, der kan løse den udfordring. Med støtte og opbakning fra Region Hovedstaden er det nu skabt,’ fortæller Gate 21s direktør Poul Erik Lauridsen.
 
Grønt mobilitetskontors tilbud til partnere og medlemmer
Gate 21s partnerkreds får fremover glæde af den viden, de værktøjer og de metoder, som er opbygget i Grønt Mobilitetskontor via Formel M-projektet.
 
Partnere og medlemmer kan benytte sig af tilbud om videnseminarer om mobilitetsplanlægning i virksomheder, rådhuse og hospitaler, hjælp til facilitering af møder eller sparing om brug af værktøjer udviklet i Formel M. 

Grønt mobilitetskontor tilbyder følgende aktiviteter: 
  • Projektudvikling
  • Adgang til videnseminarer
  • Invitationer til events
  • Sparring om mobilitetsplanlægning
  • Tilbud om arbejdsplads i Gate 21
  • Hjælp til facilitering af mobilitetsaktiviteter
  • Adgang til Grønt Mobilitetskontors fildelingssystem
     
Nye innovationsprojekter i støbeskeen
Anna Thormann og Anja Puggaard, der siden 2010 har været hovedpersoner i Formel Ms Grønt Mobilitetskontor, vil fremadrettet samarbejde med Gate 21's partnerkreds om at skabe nye innovationsprojekter. Projekter, der skal bidrage til konkrete løsningerne på regioners, kommuners og virksomheders mobilitetsudfordringer ved at udbrede brugen af mobilitetsplanlægning og skabe efterspørgsel efter grønne transportprodukter og mobilitetsservices. Kampagnen ’Test en Elcykel’ og mobilitetskurset ’Endurance’ er to eksempler på den type projekter. Og der er flere på vej. 
 
 
To fyrtårnsprojekter på vej
Gate 21s partnerkreds udvikler i vinteren 2014-2015 to nye fyrtårnsprojekter om mobilitetsplanlægning. Det første  i forbindelse med den kommende letbane langs Ring 3, i hovedstadsområdet fra Lundtofte til Ishøj. Og et andet om mobilitetsplaner på tværs af kommuner og virksomheder i Øresundsregionen. For-projektet ’Grøn Medarbejdertransport i Øresundsregionen’ er støttet af midler fra EU Interreg IV, som er EU’s indsats over for samarbejde på tværs af regionale områder.  
 
Har I en projektidé?
Gate 21's partnere og medlemmer er også velkomne til at skrive til Grønt Mobilitetskontor med forslag om  nye projektideer og initiativer, der fremmer grøn og effektiv mobilitet. 
 
For yderligere information kontakt programleder Anna Thormann eller kontorleder Anja Puggaard.