GRØN KOLLEKTIV VARME

Guide om overskudsvarme

I flere danske virksomheder eksisterer der gode potentialer for at udnytte spildvarme fra produktion og andre aktiviteter. Overordnet er det fastslået af Energistyrelsen at ca. 10 % af erhvervslivets energiforbrug kan genvindes og udnyttes igen.

Energi fra spild/overskudsvarme kan enten blive brugt til proces eller rumvarme i virksomheden eller sælges som fjernvarme.

Gate 21 har i samarbejde med Viegand Maagøe lavet en guide der sætter fokus på

  • Gode eksempler
  • Tilskudsmuligheder
  • Step-by-step
  • Regler og rammevilkår

Hent guide om overskudsvarme

Guiden er senest opdateret april 2017