Af Helle Bygholm
 
Innovationsarbejde mellem virksomheder og offentlige aktører er ofte omgivet af forestillinger om et kompliceret samarbejde, hvor den private partner kan blive inhabil som tilbudsgiver. Men veltilrettelagte OPI-projekter kan gennemføres uden at indebære vanskeligheder i forhold til udbudsregler, statsstøtteregler og inhabilitet. Plan C’s nye håndbog ’Om Udbudsfri OPI’ opstiller en model for, hvordan sådanne projekter kan planlægges inden for gældende udbudsretlige rammer, og uden at den private partner bliver inhabil som tilbudsgiver. 
 
”Plan C’s OPI-håndbog tilbyder en konkret model for OPI-samarbejder, som er meget anvendelig for rigtig mange parter. Det er også en model, som vi i Gate 21 drager nytte af. Vi arbejder meget med OPI-samarbejder, og det er fantastisk at have en model for samarbejdet, som vi kan vise til nye OPI-parter, der kan være i tvivl om, hvordan projekter kan planlægges i overensstemmelse med statsstøttereglerne og udbudsregler,” fortæller Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21.
 
OPI-håndbogen er blevet udgivet som en del af Plan C-projektet, der beskæftigede sig med at fremme en ny renoveringspraksis, der kan skabe værdi for såvel miljøet og brugerne som samfundsøkonomien.