Af Lone Nyhuus og Lene Ulsted Carlsen
 
”Det er netop det, vi gerne ville med DOLL,” siger Kim Brostrøm, teknologichef i DOLL om det høje antal kommunalt besøgende. Nemlig at DOLL uvildigt bistår kommunerne med at træffe gode beslutninger på et nyt marked, som nogle har begrænset erfaring med, og samtidig vise og teste nye LED-belysnings- og Smart City-løsninger.

”At repræsentanter fra mere end 50 danske kommuner allerede har besøgt DOLL Living Lab overgår vores forventninger, men vidner samtidig om, at vi har ramt et behov hos kommunerne for at forstå og se mulighederne med LED-belysning,” siger Kim Brostrøm.

Besøg af både fagfolk og lokalpolitikere
Han hæfter sig ved, at flere kommuner har besøgt DOLL Living Lab flere gange – og både bliver besøgt af faglige medarbejdere fra kommunernes teknik- og miljøafdelinger og af politiske udvalg som eksempelvis Teknik- eller Byplan udvalg.

”Vi har oplevet kommuner, som i første omgang har besøgt DOLL Living Lab med faglige medarbejdere, som er gået i dybden med de tekniske muligheder omkring LED-belysning og styringen af lyset. Efterfølgende har vi haft besøg af politiske udvalg fra kommunerne, som får sparring til at fastlægge visioner og mål for kommunens belysning,” fortæller Kim Brostrøm.

De mange kommunale besøgende har fundet vej til DOLL Living Lab gennem mange forskellige kanaler. Nogle henvender sig direkte til DOLL sekretariatet. Andre har været på besøg sammen med de 18 producenter, der udstiller i området. Og igen andre har været der sammen med forsyningsselskaber.

”Besøg har understøttet beslutningsprocessen”
En af de kommuner, som har benyttet sig af DOLL som et redskab i at planlægge investeringer på udendørsbelysning, er Aarhus. Over to dage i december 2014 har teamleder for Vejbelysning og ITS Peter Ryberg Neess sammen med projektingeniøren, byarkitekten og to af kommunens rådgivere været på besøg i DOLL Living Lab.

”Besøget har understøttet og kvalificeret beslutningsprocesserne,” siger Peter Ryberg Neess.

Frem til 2018 skal kommunen udskifte 29.000 af i alt 55.000 udendørs lamper – en samlet investering på 160-175 millioner kroner. Målet er at sænke energiforbruget til vejbelysning med 35 procent, mindske CO2-udledning, forbedre trafiksikkerhed og øge trygheden på veje og stier.

”I kommunen har vi selv lavet otte mindre strækninger med prøvebelysning. De har kørt det sidste års tid. Men allerede gennem det år er der kommet mange nye produkter og nye armaturer. I DOLL har vi mulighed for at opleve det nyeste på samme sted,” siger Peter Ryberg Neess.

I mørke og i dagslys
De besøgende fra Aarhus Kommune ankom til DOLL Living Lab en eftermiddag i december. Første dag og aften blev brugt på at se lamperne i mørket. Det gav mulighed for at vurdere lyset. Næste dag blev de samme lamper set i dagslys. Det gav mulighed for at vurdere design og æstetik.

”Lyset var stadig meget frisk i vores hukommelse, og vi kunne sammenligne løsningerne på en række parametre: Lyskvalitet, blænding og det rent æstetiske,” siger Peter Ryberg Neess.

Netop muligheden for at sammenligne forskellige produkter og styringssystemer, og se lampen i sit rette element er noget af det, han fremhæver ved et besøget:

”Vi får en reel oplevelse af, hvordan lampen virker. Hvordan ser lyset ud på vejen? Og hvordan er trafiksikkerheden? Hvad med farvegengivelsen. Det er også vigtigt, at opleve armaturerne i deres rette element – på veje med mennesker og med bygninger som baggrund og forgrund. Højden og designet. Alt det tager vi ind i en efterfølgende snak om lyskvalitet og æstetik.”
 
Sammenholde muligheder med behov
Peter Ryberg Neess fremhæver også fordelen ved, at man som indkøber, mens man oplever lyset, kan indhente tekniske og økonomiske beregninger på lyset.

”På den måde kan vi sammenholde mulighederne med de behov, vi har i kommunen. Og med det budget, vi har. Vi kan se, hvad forskellen er på forskellige løsninger, og vi kan spørge os selv, om netop denne løsning er værd at betale for,” siger Peter Ryberg Neess, før han slutter:

”DOLL har gjort os mere bevidste om, hvilke krav vi kan stille til kommunens fremtidige udendørsbelysning.”