Efterspørgsel af forretningsmodeller for flow af genbrugsmaterialer til byggeri

Fælles hensigtserklæring om efterspørgsel af forretningsmodeller for flow af
genbrugsmaterialer til byggeri

 

Bygherrerne bag hensigtserklæringen vil efterspørge forretningsmodeller for flow af genbrugsmaterialer.

Konkret vil vi:

  • Planlægge eller gennemføre krav om, at der skal bygges med genbrugsmaterialer i 1-3 byggerier eller større renoveringsprojekter i det første år og øge antallet de følgende år, så det bliver ny praksis, som kan skaleres fra pilot til porteføljen. I disse projekter vil vi afsætte mere tid og økonomi til sourcing samt følge op på, at det sker i praksis gennem byggeprocessen.
  • Prioritere renovering over nedrivning. Ved nedrivningsprojekter vil vi screene for genbrugspotentialer. Der hvor potentialet findes, vil vi stille krav i udbud om selektiv nedrivning og genbrug af materialer. Vi vil afsætte mere tid og økonomi til ressourcekortlægning, nedtagning og afsætning af genbrugelige materialer samt til kontrol af, at det sker.
  • Indtænke design for adskillelse og dokumentation herfor, så materialerne nemmere kan genbruges i fremtiden.
  • Evaluere vores fremskridt og virkningen af initiativerne og få efterspørgslen på genbrugsmaterialer ind i handleplaner og procedurer.

 

Virksomhederne som støtter hensigtserklæringen vil arbejde aktivt for at være drivkræfter for udviklingen.

 

Hvorfor øget efterspørgsel af forretningsmodeller for flow af genbrugsmaterialer til byggeriet?

I dag står bygninger for 40 procent af materialeforbruget og 40 procent af energiforbruget i EU. Det indlejrede energiforbrug i bygninger er ofte større end energiforbruget forbundet med driften. Samtidig udgør affald fra byggeri og anlæg en tredjedel af de samlede affaldsmængder. Genbrugte materialer i byggeriet kan reducere energiforbruget, affaldsmængderne og behovet for jomfruelige råstoffer i byggeriet.

Vi mangler dog professionelle markedspladser, hvor man kan afsætte, opbevare, bestille og handle med genbrugsmaterialer. Hvis man vil bygge med genbrugsmaterialer i dag, kan det tage lang tid at finde de rigtige materialer og sikre sig den rigtige volumen og kvalitet. Samtidig er der udfordringer med opbevaring og transport af genbrugsmaterialer efter selektive nedrivninger. Vi mangler et marked for flow af genbrugsmaterialer, så det bliver nemt at bygge med dem.

Der skyder nye forretningsmodeller og samarbejder op om markedspladser og opbevaringsplads, men vi skal have accelereret skaleringen af disse løsninger, og det kræver en øget efterspørgsel. Samtidig skal vi skabe mulighed for genbrug ved byggeri og nedrivning.

Med denne hensigtserklæring vil vi som bygherrer bruge vores samlede efterspørgsel og gå sammen om et signal, der kan styrke markedets incitament til at udvikle løsninger og forretningsmodeller for flow af genbrugsmaterialer, og modne dem hurtigere end tilfældet er i dag. For at sikre at vores fællessignaler er realistiske samt stimulerende er de udviklet i samarbejde mellem bygherrer og markedsaktører.

 

Download hensigtserklæringen her. 

 

 

Kontakt

Kontakt seniorprojektleder Mette Marie Nielsen, Gate 21 eller projektleder Josephine Hasling Mikkelsen, Gate 21.

 

 

Initiativtagerne er:

 

Argumentkatalog

Overbevis din ledelse eller måske dine politikere om, at I skal tilslutte jer ambitionerne.

Hent argumentkatalog her.