Efterspørgsel af direkte genbrug af beton

Fælles hensigtserklæring om efterspørgsel af direkte genbrug af beton i byggeriet

 

Bygherrerne bag hensigtserklæringen vil efterspørge direkte genbrug af beton.

Konkret vil vi:

  • Planlægge eller gennemføre efterspørgsel på direkte genbrug af beton i minimum 1 – 3 byggerier eller større renoveringsprojekter det første år og øge antallet de følgende år, så det bliver ny praksis, som kan skaleres fra pilot til porteføljen.
  • Vurdere betonkonstruktionernes egnethed til renovering/omdannelse og hvor muligt prioritere dette over nedrivning. Hvis en bygning skal nedrives, vil vi inddrage entreprenører i vurderingen af genbrugspotentialer for betonen. Når vi stiller krav om genbrug af beton ved nedrivninger, vil vi afsætte tid og økonomi til gennemførsel og dokumentation af genbrugsbetonens kvalitet samt følge op på at det sker i praksis.
  • Indtænke design for adskillelse og dokumentation herfor, ved anvendelse af beton i nye byggerier, så det nemmere kan genbruges i fremtiden.
  • Evaluere vores fremskridt og virkningen af initiativerne og få efterspørgslen på genbrugt beton ind i handleplaner og procedurer.

 

Virksomhederne som støtter hensigtserklæringen vil arbejde aktivt for udviklingen af skalerbare løsninger.

 

Hvorfor direkte genbrug af beton?

Beton er verdens mest anvendte byggemateriale. Produktionen af cement til beton står for 7 procent af den samlede CO2-udledning globalt – svarende til over halvdelen af udledningen fra byggematerialer. Ved direkte genbrug af betonelementer, søjler, bjælker, belægningssten og fliser kan der spares cirka 96 procent af CO2-udledningen sammenlignet med konventionelle betonmaterialer. Til sammenligning har beton med 20 procent genanvendt tilslag kun en CO2-besparelse på cirka 0,3 procent.

Genbrug af beton mindsker samtidig forbruget af jomfruelige råstoffer som sten og sand, som er en knap ressource, vi kan løbe tør for indenfor de næste årtier. I dag bliver det meste beton nyttiggjort men til en lav værdi – som stabiliserende bærelag under veje og pladser. Dette er downcycling af et materiale, som har en potentielt længere levetid.

 

Hvorfor en fælles hensigtserklæring?

For at give et markant skub til reduktionen af byggeriets klima- og ressourcebelastning vil vi beholde og genbruge beton, både på bygnings- og materialeniveau. Det kan vi gøre ved at bevare eksisterende betonkonstruktioner samt genbruge betonelementer og betonmaterialer som fx søjler, bjælker, belægningssten og fliser. Belægningssten og fliser står fx for den tredjestørste udledning af CO2-relateret til beton med 260.000 ton CO2 pr. år, og indebærer ikke den samme risiko ved genbrug som bærende elementer.

Markedet for at levere direkte genbrug af beton er i et tidligt stadie. Med denne hensigtserklæring vil vi som bygherrer bruge vores samlede efterspørgsel til at sende et fælles signal, der kan styrke markedets incitament til at udvikle løsningerne. For at sikre at vores fælles signaler er realistiske samt stimulerende er de udviklet i samarbejde mellem bygherrer og markedsaktører.

 

Download hensigtserklæringen her. 

 

 

Kontakt

Kontakt seniorprojektleder Mette Marie Nielsen, Gate 21 eller projektleder Josephine Hasling Mikkelsen, Gate 21.

 

 

Initiativtagerne er:

 

Argumentkatalog

Overbevis din ledelse eller måske dine politikere om, at I skal tilslutte jer ambitionerne.

Hent argumentkatalog her.