Adm.direktør Bjørk Paamand Olsen (foto: Gate 21).
 
Holte Fjernvarme (HF) er blevet en langt bedre dialogpartner, efter at ingeniørfirmaet COWI har lavet en vurdering af mulige fjernvarmeanlæg. Vurderingen er lavet med støtte fra Energi på Tværs. COWI har regnet på konsekvenserne for HF af forskellige anlæg. Hvad vil de betyde for varmeprisen, hvordan ser driftsøkonomien ud og hvad med samfundsøkonomien? COWI har kigget nærmere på disse muligheder:
 
Ny biomassekedel på 1 MW
Ny biomassekedel på 5 MW
Ny elkedel
Nye varmepumper ved Mølleåværket og ved DTUs varmecentral
Nyt sæsonvarmelager
 
COWIs analyse indeholder flere overraskelser. En elkedel kan ikke betale sig, uanset hvor meget der tales om billig strøm fra de mange vindmøller. Et sæsonvarmelager er kun en god idé, hvis HF kan indgå en bindende, langvarig aftale med en leverandør, som har rigeligt med overskudsvarme at sælge af. Langvarig betyder i dette tilfælde en aftale, der løber i mindst 10 år. Varmepumper ved rensningsanlægget Mølleåværket og ved varmecentralen er til gengæld en god idé. En biomassekedel på 1 MW er for lille til at være umagen værd, men en 5 MW biomassekedel er en god idé, som HF vil arbejde videre med.
 
”Med COWI-rapporten har vi fået belyst vores tekniske ståsted. Det betyder at vi nu er en langt mere kvalificeret dialogpartner, når det gælder diskussionen om varmeplanlægning i vort område. Med afsæt i rapporten vil vi gå i dialog med de to kommuner, vi dækker, samt med Nordforbrænding og Vestforbrænding. Det er blevet klart for os hvad der skal til, hvis et sæsonvarmelager skal være en god investering. Det er kun en mulighed, der er værd at arbejde videre med, hvis vi kan finde en leverandør, som har interesse i at sælge overskudsvarme på en lang kontrakt. Det var også en øjenåbner at se beregningerne på en elkedel. Vi har lyttet til den megen tale om perspektiverne i den billige vindstrøm, men beregningerne viser, at det er en dårlig forretning med den nuværende afgiftsstruktur. Det var også lidt af en øjenåbner at se, at tilslutning af flere varmekunder ikke i sig selv vil give os en lavere varmepris. COWI-analysen gør det klart, at vi skal tage udgangspunkt i vores produktionskapacitet.” Sådan siger adm. direktør Bjørk Paamand Olsen om HFs udbytte af COWI-analysen.
 
Deltagelse i Energi på Tværs gav Bjørk Paamand Olsen mulighed for at møde de kommunale varmeplanlæggere i Rudersdal og Lyngby-Taarbæk og indlede en dialog med dem om kommunernes forventninger til den fremtidige varmeplanlægning. COWI-analysen giver denne dialog et solidt faktuelt grundlag, som giver helt nye muligheder for at arbejde med varmeplanlægning i et strategisk regionalt perspektiv.