Horizon2020-NET

Horizon 2020 blandt Gate 21’s partnere

Med hjælp af Styrelsen for Forskning og Uddannelse har vi kigget nærmere på, hvordan og i hvilken grad Gate 21’s partnere og medlemmer tager del i EU’s største finansieringskilde til forskning, udvikling og innovation med 80 milliarder EUR i skattekisten. Men først noget om, hvorfor man laver Horizon-projekter og hvor godt danske aktører klarer sig.

Horizon 2020 blandt danske aktører

EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Uddannelse er et nationalt kontaktpunkt for Horizon 2020, der rådgiver og informerer om muligheder og regelsæt i Horizon2020-programmerne. De laver blandt andet statistik på det danske hjemtag i Horizon. Per marts 2018 havde danske partnere fået cirka 770 millioner euros eller 2,52 procent af den totale bevilgede middel i Horizon 2020. Kun 1 procent, eller totalt 27 ud af 12.273 danske partnere var kommuner. Til gengæld var succésraten lidt højere for de kommunale partnere, omkring 22 procent (mod 12 procent i gennemsnit).

Hvorfor Horizon?

Et Horizon 2020-projekt kan give deltagerne – hvad enten det er offentlige organisationer, virksomheder eller vidensinstitutioner – et ordentligt løft. Projektpartnerne kan få dækket op til 100% af projektomkostningerne og fordelene ved at deltage som partner er blandt andet at give adgang til, og skabe, ny viden. Man får dannet netværk og relationer på tværs af landegrænser og organisationstyper, og man kan positionere sig som en frontløber indenfor et område.

Omvendt skal projekterne have stor innovationshøjde og som udgangspunkt have en direkte effekt på EU-plan eller efterfølgende kunne skaleres til andre dele af EU. Man skal som oftest finde samarbejdspartnere fra andre lande og der er stor konkurrence om midlerne og dermed lave succesrater. Det er også faktorer, der afholder flere fra at søge midlerne – eller gøre at man opgiver at forsøge efter ét eller flere afslag på ansøgninger.

Gate 21’s partneres indsats I Horizon 2020

Gennem EU’s database CORDIS og med hjælp af Styrelsen for Forskning og Uddannelse har vi gennemgået, i hvor stor udstrækning Gate 21’s partnere og medlemmer tager del i EU’s Horizon 2020.

Ud af Gate 21’s cirka 88 partnere og medlemmer (november 2016) har 16 deltaget i Horizon 2020 projekter, heriblandt 2 kommuner, 2 regioner og 4 vidensinstitutioner. Ud af Gate 21’s 40 partnerkommuner har altså kun to deltaget i et Horizon 2020-projekt, mens samtlige tre vidensinstitutioner har deltaget.

Gate 21s partnere og medlemmer – fordelt på type – som har deltaget i et Horizon 2020 projekt:

 

Er dette en relativt lav eller en høj andel? Det er svært at svare præcist på, da det afhænger af, hvad man sammenligner med og øjnene der ser. Vi må også tage forbehold for, at det er almindeligt at aktører indgår som underleverandører, og altså ikke budgetbærende partnere, hvilket ikke kan ses i statistikerne.

Hvis en kommune fremgår som pilotområde, eller samarbejdspartnere, uden at have eget budget, fremgår de ikke i statistikken. Derudover fortæller tallene kun om, hvorvidt partnere har deltaget i et Horizon 2020 projekt eller ej – og ikke om de har deltaget i flere projekter eller om hvor store beløb de har fået bevilliget.