Horizon2020-NET

Gode råd fra EU-kontorerne

Vi har samlet nogle gode råd til kommunerne Horizon 2020. Bag de gode råd står Birgitte Wederking, direktør for Copenhagen EU Office og Esther Davidsen, tidligere Kontorchef for ZealandDenmark.

Tænk strategisk

Undersøg og vær sikker på, at jeres konkrete projektide spiller ind til eksisterende strategier og projekter samt politiske målsætninger i kommunen.

 

Få udbytte af projektudviklingen

Selve projektudviklingen og ansøgningsprocessen kan i sig selv være udbytterig, fordi der udvikles nye ideer og man får adgang til ny viden. Det er derfor vigtigt, at I afsætter de nødvendige ressourcer til arbejdet og ser projektet i en større sammenhæng med den nødvendige ledelsesopbakning.

 

Samarbejd på tværs af organisationer og geografi

De fleste Horizon2020-projekter har krav om deltagelse fra flere lande. Det er en god mulighed for at finde løsninger på samfundsmæssige udfordringer på tværs af landegrænser. Brug tid på at undersøge, om et samarbejde med andre danske partnere, for eksempel universiteter, virksomheder eller klynger, kan give projektet en merværdi. Det kan ofte være en god ide for at styrke projektideens løsningsmodeller og udbredelse. Man skal dog være opmærksom på balancen i det samlede konsortium, da kun de bedst sammensatte konsortier kommer i betragtning.

 

Lad andre tage lead og opbyg erfaring

For at få en bedre fornemmelse af, hvad der lægges vægt på i ansøgningen hos evaluator, og hvordan man arbejder bedst sammen i et tværnationalt konsortium, er EU-projekterfaring centralt. Hvis kommunen ikke har erfaring med Horizon 2020, anbefaler vi, at man først prøver kræfter med at være partner i et projekt og eksempelvis lader et universitet eller virksomhed med større erfaring tage lederskabet. En del kommuner har tradition for samarbejder med nationale og ofte nærtliggende universiteter.

 

Tænk EU-projekter ind i den daglige drift

EU-projekter skal ikke opfattes som en ekstra luksus, der kun kan lade sig gøre ved at tage tid fra øvrige opgaver. I mange tilfælde kan EU-projekter tænkes ind i den kommunale dagsorden og fungere komplementært med eksisterende projekter og kommunale prioriteter.

 

Vær synlig og opsøgende

Det er en god investering at deltage aktivt i diverse projektudviklings- og informationsarrangementer i Bruxelles. Det kan give en bedre indsigt i formål og forventet effekt af de relevante calls, er en oplagt mulighed for at møde andre aktører med interesse for samme projektområder og gøre sig attraktiv over for nye såvel som eksisterende konsortier.

 

Overhold den røde tråd i skriveprocessen

I selve udformningen af projektansøgningen er det vigtigt, at der er overensstemmelse mellem projektbeskrivelse, projekteffekt og projektets planlægning. Hvis kommunen, qua deres rolle i projektet, er centralt placeret i skriveprocessen, er det muligt at tilknytte ekstern konsultation med erfaring fra EU-projektansøgninger.

 

Få hjælp fra de eksisterende kanaler

Brug de eksisterende informationskanaler og netværksmuligheder. De regionale kontorer bringer jævnligt kommuner og universiteter sammen i kompetenceudviklingsforløb eller skaber kontakt til europæiske aktører ved at trække på netværket i Bruxelles. De formidler også jævnligt partnersøgninger, nye projektindkaldelser og tager direkte kontakt til kommunerne, når relevante projektmuligheder opstår. EU-kontorerne kan også hjælpe med kontakt til professionelle projektudviklingskonsulenter og skabe kontakt til tidligere projekter inden for samme emne.