Horizon2020-NET

Nyt fokus på SMV’er

Prototypeudvikling eller markedsparathed med EU støtte

Med Horizon 2020 har man fra EU’s side gjort det mere attraktivt for SMV’er at søge om finansiering til udvikling og innovation.

Ud over at få nye produkter udviklet og internationale markeder opdyrket, kan et EU-projekt hjælpe virksomheden med at skærpe interne processer og business cases, skabe nye – oftest internationale – partnerskaber og få tilgang af ny viden til din virksomhed.

Typiske projekter, som kan realiseres og eskaleres med hjælp fra Horizon 2020, handler om at udvikle et innovativt produkt, en serviceydelse eller en ny proces – eller om at gøre en prototype færdig til markedet.

For at man kan opnå støtte til sit projekt, kræves en høj grad af innovation, et internationalt markedspotentiale og at projektet skal have en reel effekt – eller en ”impact”. Der er konkurrence om midlerne, men kommer man igennem med sin ansøgning er potentialet for vækst enormt.

SMV instrumentet & Eurostars

Der er især to projektformer, eller puljer, som medfinansieres igennem Horizon 2020, som er særligt egnede for SMV’er med innovative idéer; SMV instrumentet og Eurostars.

Hvis jeres virksomhed har et produkt med højt potentiale under udvikling, men I mangler det sidste for at få produktet gjort klar til et internationalt marked, så kan Horizon 2020’s SMV-instrument være vejen frem.

Via SMV-instrumentet kan I få dækket de fleste udgifter til både markedsundersøgelse (feasability study) og produktudvikling samt få hjælp til markedsudbredelse.

Eurostars dækker et behov for hjælp/finansiering, som opstår tidligere end der hvor SMV-instrumentet dækker. Her kan de forskningsudførende SMV’er, som ikke nødvendigvis er så langt med deres idé, at de har udviklet en egentlig prototype få hjælp. Idéen kan være et produkt, en serviceydelse eller en proces.