Horizon2020-NET

Om HORIZON2020-NET

Horizon 2020 er EU’s største program for forskning og innovation med næsten 80 millioner euro til rådighed mellem 2014-2020.

Projektet Horizon2020-NET satte fra 2016-2018 ekstra fokus på at opbygge viden og kapacitet hos vores partnere inden for Horizon 2020 ved at tilbyde partnerne vejledning, hjælp til at identificere relevante calls, aktivere internationale netværk og lave konsortiedannelser til ansøgninger.

Gate 21 var sammen med 11 andre klynger tildelt midler fra Horizon2020-NET-puljen fra Styrelsen for Forskning og Innovation.

Formålet med Horizon2020-NET var at:

  1. skabe interesse hos kommuner og virksomheder for Horizon 2020-muligheder
  2. blive skarpere på at identificere relevante programområder og calls
  3. opbygge strategiske internationale netværk og konkurrencedygtige konsortier
  4. optimere ansøgningsprocessen for Horizon 2020
  5. være med til at indsende minimum fem større ansøgninger til Horizon 2020

Stærkere ansøgninger til Horizon 2020

I løbet af Horizon2020-NET har Gate 21 igangsæt aktiviteter, der har været med til at opbygge kapaciteten til at søge Horizon 2020-midler hos vores partnere. Blandt andet ved at deltage på matchmaking-arrangementer, understøtte screening af call og partnere, afsøge krav og policy, arbejdet med konsortiedannelser og andre samarbejdsmuligheder. Projektet har organiseret og finansieret rejser, hvor partnerne er taget ned for at mødes med potentielle konsortiepartnere og planlægge nye ansøgninger.

Derudover har partnerne deltaget i netværksmøder, masterclasses og one-to-one coaching.

Gennem projektet har Gate 21 styrket det strategiske samarbejde med regionens EU-kontorer CPH EU Office og Zealand Denmark med fælles projektudviklingsforløb og seminar. Derudover er der påbegyndt en intern proces i Gate 21, der skal opkvalificere programledernes viden inden for dette felt gennem uddannelse og netværksaktiviteter.

Fokusområder

Projektet fokuserede på Horizon delprogrammerne 2018-2020 med særlig relevans for Gate 21’s partnere. Se arbejdsprogrammerne her:

Transport & Mobilitet
Trængselsproblemerne i Europas byer vokser i takt med den tiltagende urbanisering og bilparken. Der er krav om at transporten gøres mere bæredygtig ved at bruge nye teknologier. Last Mile, E-mobility, Combined transport planning er nogle af emnerne i transportprogrammet.ICT, Big Data, IOT og Smart City
Digitalisering af den offentlige sektor og omstillingen af industri og service giver både besparelser og øget global konkurrenceevne. ICT er et af de store og tværgående programmer. Her findes også de såkaldte cross-cutting afsnit, hvor transport-energi- og informationsteknologi er rammer omkring Smart City initiativer.

Energi
Europas energisystem står over for en transformation med højere fleksibilitet i energinettet, flere decentraliserede produktionsenheder og tættere kobling mod bolig og transportsektoren. EU’s Horizon program ”Clean Secure and Efficient Energy” sætter fokus på de seneste innovationer indenfor energisektoren og finansierer udviklingen af nye policy- markeds- og forretningsmodeller I den fremtidelige Energiunionen.

 

FAKTA

Partnere
Projektet blev gennemført i samarbejde med EU-kontorerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland, andre klynger i Denmark, internationale netværk og Gate 21’s igangværende projekter.

Finansiering
Samlet budget var tre millioner kroner, hvoraf Styrelsen for Forskning og Innovation har støttet projektet med 1,4 millioner kroner.

Varighed
Januar 2016 – oktober 2018

Projektleder
Gate 21

Mere information
Karolina Huss, projektleder, Gate 21