Horizon2020-NET

Events

Hold udkig efter arrangementer ved Uddannelses- og Forskningsministeriet

Kontakt

For mere information, kontakt Karolina Huss

Ti hurtige om SMV-instrumentet og Eurostars

Her kan du finde 10 hurtige svar på spørgsmål om SMV instrumentet og Eurostars.

 

SMV-instrumentet

Eurostars

Formål

At sikre at de bedste innovative løsninger når markedet. Fokus på business casen

At støtte udviklingen af nye produkter, services og processer. Innovative teknologiske løsninger

Temaer 

Indeholder brede temaer, som en ansøgning skal matche

Indeholder ikke temaer. Såkaldt ”bottom-up program”

Målgruppe

SMV’er som planlægger at kommercialisere innovative løsninger

Forskningsudførende SMV’er med en god idé, som på sigt kan kommercialiseres

Udviklingsstadier

Fra ”Technology Readyness Level” 6, hvor prototypen – eller løsningen – er demonstreret i et ”relevant miljø”

Indtil udvikling af prototype

Partnere

Ingen krav om at man skal være flere partnere i et projekt

Man skal samarbejde med mindst én anden partner fra et andet Eurostars land

Varighed af et projekt

Fase 1: 6 måneder. Fase 2: 12-24 måneder

Op til 36 måneder

Finansieringsgrad

70%

Afhænger af nationale regler. I Danmark gives der op til 60% til SMV’er

Størrelse af finansiering

Fase 1: 50.000€. Fase 2: 0,5-2,5mio €

Max. 500.000€ samlet til danske partnere

Succesrater

Fase 1: ca. 16%. Fase 2: ca. 7%

Ca. 30%

Time to market

Fase 1: 2,5 år efter opstart af projekt. Fase 2: Straks efter afslutning

Senest 2 år efter afslutning