Horizon2020-NET

Vil I vide mere?

Gate 21 er i kontakt med mange innovative virksomheder med projektidéer, som har potentiale for EU-støtte – også selvom de måske ikke selv er klar over det. Det er derfor vi har valgt at sætte øget fokus på Horizon 2020. Vi samarbejder med dygtige eksperter i samspillet mellem innovation og EU-funding, som Region Hovedstadens- og Region Sjællands EU-Kontorer i Bruxelles.

EU-Kontorerne kan i samarbejde med dygtige private konsulenter uden omkostninger validere jeres projekt ift. mulighederne for finansiering. Virksomheder beliggende i Region Hovedstaden, mens virksomheder beliggende i Region Sjælland kan. Det kræver ikke andet for at komme i gang, end at I kontakter enten os i Gate 21 eller et af de to EU-Kontorer direkte. Det hele starter med en telefonsamtale, hvorefter der evt. sættes et møde op med private konsulenter, som vil gå mere i dybden med projektets muligheder for at opnå støtte.

Gate 21 er gerne med jer hele vejen for at understøtte processen hvor vi kan. Vi bidrager gerne med at informere jer yderligere om mulighederne, sparring ift. jeres projektidé og potentielle samarbejdspartnere samt under udformningen af en eventuel ansøgning.

 

For yderligere information om mulighederne for EU-finansiering af jeres projekter og hvor I ellers kan finde hjælp:

Eurocenter – en del af Styrelsen for Forskning og Innovation
Her kan I læse mere om EU-programmerne, finde data på dansk deltagelse i EU-projekter, finde svar på spørgsmål og meget andet.

EU-DK Support
EU-DK Support er en fælles indgang til EU-støtte, som understøttes af et stærkt netværk af EU-rådgivere på tværs af fagområder, landsdele og EU-programmer.

Region Sjællands EU-Kontor
Sjællands kontor i Bruxelles, som blandt andet kan være med til at validere jeres projekt og som en del af TIPS-projektet

EU-Opstart
Statslige midler som giver tilskud til selve processen med at udarbejde en EU-ansøgning.