Horizon2020-NET

Vil I vide mere?

For yderligere information om mulighederne for EU-finansiering af jeres projekter og hvor I ellers kan finde hjælp:

Eurocenter – en del af Styrelsen for Forskning og Innovation
Her kan I læse mere om EU-programmerne, finde data på dansk deltagelse i EU-projekter, finde svar på spørgsmål og meget andet.

EU-DK Support
EU-DK Support er en fælles indgang til EU-støtte, som understøttes af et stærkt netværk af EU-rådgivere på tværs af fagområder, landsdele og EU-programmer.

Region Sjællands EU-Kontor
Sjællands kontor i Bruxelles, som blandt andet kan være med til at validere jeres projekt og som en del af TIPS-projektet.

EU-Opstart
Statslige midler som giver tilskud til selve processen med at udarbejde en EU-ansøgning.

Hvad er de fremmeste udfordringerne i Horizon for danske ansøgere?

Den lille uundværlige om Horizon2020-projekter