Glostrup, Herlev, Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler og landsbyerne Føns og Ødis i henholdsvis Middelfart og Kolding kommune  afprøver samkørsel i Formel M i februar og marts 2013. Samkørselsforsøgene gennemføres i samarbejde med samkørselsportalen gomore.dk. Forsøgene skal være med til at indarbejde nye transportvaner, der reducerer trængsel og sikrer mobilitet.


”Trængslen på vejene er en stor udfordring, som vi skal have løst, ellers vokser den os over hovedet. Derfor er det vigtigt, at der laves forsøg med samkørsel, som helt sikkert er et af flere værktøjer, som skal i spil. Hvis vi kan få ændret folks adfærd til at køre flere i samme bil, så er vi nået et godt stykke af vejen,” siger Niels-Anders Nielsen, som er Centerleder i Trafikstyrelsens Center for grøn transport.


Nye teknologier kan give nye transportvaner
”I Formel M ser vi samkørsel som et redskab af mange til at reducere trængselsproblemerne, nedbringe transportens CO2-udledning og sikre mobilitet. Bilister kan i dag nemt og billigt finde sammen om samkørsel gennem nye teknologier som hjemmesider og mobilapps. Det er en udvikling, vi gerne vil skubbe til gennem de nye samkørselsforsøg på hospitalerne og i landsbyerne,” forklarer Anna Thormann, projektleder i Formel M.


”Samkørsel skal gøres nemt og bekvemt, ellers benytter folk sig ikke af det. Brugervenligheden skal øges, og Formel M skal være med til at åbne op for anvendelsen af apps og hjemmesider i denne sammenhæng,” tilføjer Niels-Anders Nielsen.


Forsøgsprojekter med fokus på barrierer, trængsel og mobilitet
Netop hjemmesider og mobilapps er kernen, når Formel M introducerer samkørsel sammen med Middelfart og Kolding Kommune og hospitalerne i Glostrup, i Herlev, på Bispebjerg og på Frederiksberg. Beboerne i landsbyerne Føns og Ødis og medarbejderne på hospitalerne får hver deres lukkede gruppe via samkørselsportalen gomore.dk. De lukkede grupper skaber tryghed for brugerne, hvilket kan overvinde   en af barriererne for at melde sig til samkørsel.


”En anden barriere for samkørsel er, at bilisterne ikke vil miste fleksibilitet. En undersøgelse med mere end 5.000 medarbejdersvar blandt 11 virksomheder i Skejby viste i 2011, at en stor motivationsfaktor for samkørsel er, at opsamlingsstedet er tæt på bopælen eller arbejdspladsen, så man ikke bruger ekstra tid på samkørslen. Via de lukkede grupper til hospitalerne og landsbyerne kan medarbejderne og beboerne nemt finde kollegaer eller naboer, der bor tæt på og har samme kørselsbehov,” siger Anna Thormann.“Hospitalerne kalder deres samkørselskampagne for Kollegakørsel”.


Tanken med forsøgsprojekterne er at løse op for barriererne og arbejde med de trængsels- og mobilitetsudfordringer, der er gældende for hospitalerne og landsbyerne. For hospitalerne gælder det, at de er trafikale knudepunkter og oplever trængsels- og parkeringsproblemer, da mange mennesker dagligt skal til og fra hospitalet. For landsbyerne er udfordringen at sikre mobiliteten for borgere, der ikke har nem adgang til kollektiv trafik og er afhængige af bil for at handle, komme til sport og til og fra arbejde.


Forsøgenes effekt
Både forsøget på hospitalerne og i landsbyerne bliver evalueret i løbet af 2013, hvor der vil blive målt på, hvad samkørslen har betydet for trængslen og CO2-udledning. Samtidig vil det give yderligere viden om, hvad der skal til for at fremme samkørsel.


”Vi forventer, at samkørslen vil have en positiv effekt på trængslen på hospitalsområderne, og almindelig hovedregning fortæller, at hvis to personer finder sammen om samkørsel, så har vi allerede sparet 50 procent på CO2-udledningen. Og endnu mere hvis flere kører i samme bil. Trængselskommissionen har peget på samkørsel som én af de ideer, kommissionen vil arbejde videre med. Her håber vi også, erfaringerne fra de to projekter konkret kan bruges i kommissionens samlede strategi,” fortæller Anna Thormann om forventningerne til de to projekter. Og Niels-Anders Nielsen fra Center for grøn transport tilføjer:


”Det er vigtigt at teste, om samkørsel har potentiale. I teorien kan det mindske både trængsel og CO2-udledningen. Nu skal vi så se, om det fungerer i praksis, og de konkrete erfaringer vil kunne bruges af både erhvervsliv, kommuner og i øvrigt give inspiration til beslutningstagere.”


Af Lene Ulsted Carlsen