En helt ny tilgang til dansk trafikplanlægning – det er hvad 31 partnere har sat sig for at realisere i Gate 21-projektet Formel M2, som er en fortsættelse af projektet Formel M, der blev skudt i gang 1. marts 2011. Projektet skal arbejde for en implementering af Mobility Management i Danmark. 17 partnere samarbejder allerede i projektets første fase, og yderligere 17 planlægger at slutte sig til fortsættelsen, der forventes at gå i gang i begyndelsen af 2012.Herlev Hospital forventer at skulle tage i mod 500.000 ambulante patienter og op mod 80.000 akutte patienter i 2011. Foto: Herlev Hospital


– Vi har oplevet en enorm opbakning til den første etape af Formel M. Trængsel og CO2-udslip fra transporten har længe været en af de danske kommuners største ufordringer, bl.a. fordi transportvaner er noget af det sværeste at lave om på. Men Formel M leverer en helt ny tilgang til problemet, og det er åbenbart hvad mange aktører – både i den kommunale og den private sektor – har ventet på. Vi er i færd med at demonstrere konkrete løsninger på et meget stort problem, så selvfølgelig skal projektet fortsættes, og det er en stor styrke, at vi har fået så mange flere kommunale og private partnere med, forklarer Anna Thormann, der er projektleder i Formel M.


Hospital og kommune samarbejder om trafikudfordring
Formel M sætter kommuner, private virksomheder og forskere sammen om at udvikle bæredygtige transportsystemer for bl.a. kommuner, landsbyer og industriområder. Men som noget nyt skal fortsættelsen af projektet nu også arbejde med trafikplanlægning for hospitaler. Det drejer sig om hospitalerne Herlev, Gentofte, Bispebjerg og Skejby. Og netop hospitalsområdet er ifølge Anna Thormann et oplagt sted at sætte ind med Mobility Management, der ved hjælp af mobilapplikationer, samkørselsordninger og adfærdspåvirkning kan gøre en stor forskel for den massive daglige transport af mennesker til og fra et hospital.


Jesper Myhr er projektleder for udbygningen af Herlev Hospital, og han har høje forventninger til hvad et offentligt privat innovationsprojekt som Formel M2 kan udrette både for hospitalet og arbejdspladsen.


– Vi tror på værdien af at arbejde på tværs af de traditionelle skel og har allerede et meget stærkt samarbejde med Herlev Kommune. Offentlig privat innovation ligger direkte i forlængelse af den tilgang. For os er det et stort plus, at der også er private partnere med i projektet. De kan bidrage med nye løsninger og teknologier, som løfter projektet til et helt andet niveau. Derudover glæder jeg mig også over de potentialer for grøn erhvervsudvikling, der ligger i projektet, forklarer han.


Fysiske tiltag og kommunikationsindsats
Herlev Hospital er en af de største arbejdspladser i Herlev Kommune med over 4000 ansatte. Hospitalet betjener 425.000 borgere og forventer i 2011 at skulle tage i mod 500.000 ambulante patienter og op mod 80.000 akutte patienter. Dertil kommer besøg af pårørende.  Derfor har hospitalet stor indvirkning på kommunens trafik. Og det er også årsagen til, at Herlev Kommune og Herlev Hospital begge er gået ind i Formel M2, så de i fællesskab kan være med til at lette belastningen fra hospitalstrafikken.


– Det er min forventning, at projektet hjælper os med at finde nye løsninger som også inddrager både medarbejdere,  patienter og pårørende. Det handler jo blandt andet om at få folk til at vælge nogle nye transportløsninger, og det kræver både fysiske tiltag og en solid kommunikationsindsats, som skal gå hånd i hånd, forklarer Jesper Myhr.


Formel M har i august måned søgt Trafikstyrelsens Center for Grøn Transport om støtte til Formel M2. Udarbejdelsen af projektansøgning og -beskrivelse er lige som selve projektet et offentligt-privat samarbejde. De 14 kommuner, Tetraplan og RUC har blandt andre deltaget i processen med at forme næste etape af projektet.