Med de kortsigtede planer for afgiftsfritagelse sættes den grønne udvikling på det danske transportområde på hold. På trods af skatteminister Benny Engelbrechts forsøg på at skabe ro i transportbranchen tilbage i slutningen af april, kan det virke let købt med ét års udsættelse af beslutningen om, hvorvidt el- og brintbiler skal beskattes. Branchen kræver afklaring og en langsigtet plan – ikke om et år, men nu og her.


Driving Green 2015 fokuserer på de produkter, metoder og løsninger, der på forskellig vis bidrager til nedbringelse af CO2-udslippet fra vejtransport. Konferencen er et vidensforum med plads til fordybelse, der sikrer en fokuseret dialog mellem aktørerne på området fra såvel offentlige institutioner og brancheorganisationer, virksomheder med stort transport behov.

I år kan du blandt andet høre Gate 21's Grønt Mobilitetskontor fortælle om, hvordan vi motiverer pendlere til at ændre transportadfærd.

Ved Driving Green 2015 kan du desuden høre om:

  • Afgiftsfritagelse eller -lempelse til el-, gas- og biogastransportmidler?
  • Transportminimering og adfærdsændring
  • Reducering af behov for transport i byplanlægning
  • Hvor innovativ er transportsektoren egentlig?
  • Vælg dit rette drivmiddel – el, naturgas, biogas, brint, diesel eller benzin?
  • Logistik
  • Intelligent trafikstyring

 

Se programmet for Driving Green 2015 her. Tilmeld dig Driving Green 2015 her.