EKSTERNT ARRANGEMENT

Elcykler har et overset potentiale for at nedbringe miljøbelastningen og virke sundhedsfremmende hos en lang række bilister (og potentielt kommende bilister): Ældre, gigtpatienter, personer med luftvejslidelser og hjertekarsygdomme, forretningsfolk og hos personer med lang transportafstand.

Med støtte fra Trafikstyrelsen har Det Økologiske Råd gennemført en detaljeret spørgeundersøgelse med 1.400 respondenter blandt gigtpatienter, astma- og lungepatienter, ældre og personer med lang transportafstand.

Efterfølgende har personer fra disse grupper testet en elcykel gennem 8 måneder. På mødet præsenteres resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen og fra testen af el-cykler.

Samtidig præsenteres København kommunes cykelstrategi, og Gate 21 fortæller om erfaringerne fra projektet Test en Elcykel. 

Som afrunding drøftes bredt, hvordan testresultaterne kan anvendes af kommuner og foreningen til at få endnu flere op på elcyklerne. 

Se programmet her (pdf)


Tid & Sted
Tirsdag d. 25. aug. kl. 13.00-15.30, Københavns Kommunne, Njalsgade 13 i København

Tilmelding
Deltagelse er gratis og skal ske til Lotte Laurvig på elcykelprojekt@gmail.com