Formel M’s partnervirksomheder i Lautrupgård i Ballerup har spurgt deres mange tusinde medarbejdere, hvordan de kommer til og fra arbejdspladsen. Svarene skal gøre det nemmere for Formel M at give medarbejderne en nemmere og grønnere vej på jobbet.


Hvor meget CO2 udleder vores medarbejdere?
“Spørgeskemaet skal kortlægge medarbejdernes transportvaner og samtidig give et billede af, hvor der er potentialer for at ændre dem,” fortæller konsulent Laura K. Vestergaard fra Formel M’s Grønt Mobilitetskontor, der står bag skemaet. Spørgsmålene går både på pendling og på transport i arbejdstiden og skal være besvaret senest den 2. september. Svarene giver således et øjebliksbillede af såvel transportmønstre som den CO2-udledning, transporten medfører.


Giver baderum mindre trængsel?
“Denne viden vil være afgørende for, hvilke mobilitetstiltag virksomhederne og kommunen sætter i gang over det næste år. Det kan være skattefrit periodekort til offentlig transport, badefaciliteter på arbejdspladsen, samkørselsordninger eller elbiler til arbejdskørsel”, fortæller Laura K. Vestergaard.


Alt sammen med det klare mål, at der skal være forbedringer at spore, når et nyt spørgeskema sendes ud om et år: CO2-udledningen skal reduceres med 10%, og medarbejderen skal opleve en mere fleksibel mobilitet til og fra arbejde.