Silent City

 

 

 

 

 

 

Hvorfor arbejde med trafikstøj?

Støj er et af de vigtigste miljømæssige problemer. Alligevel overses det ofte i den politiske debat. Som mennesker forstyrres vi af støj i mange sammenhænge. Det kan være forstyrrende og stressende larm i vores arbejdsliv, støj i klasselokaler, for høj lyd i høretelefoner, nabolarm, larmende bygge- og anlægsarbejde eller trafikstøj, som har invaderet vores bolig og uderum. Støjen påvirker de fleste af os. Den påvirker vores helbred og livskvalitet negativt i et omfang, som vi endnu ikke helt kender. Men nye undersøgelser og forskning peger alle i samme retning – det er noget, vi skal tage alvorligt.

Støj fra trafikken er uden sammenligning den værste støjkilde i vores samfund. Mange steder i Danmark er folks boliger og nære udearealer i høj grad belastet af støj og udledninger fra trafikken. Bare i Danmark er over 720.000 boliger eller 1,4 millioner danskere påvirket af trafikstøj, som ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. På europæisk plan vurderes det, at 125 millioner europæere er påvirket af trafikstøj, og at over 20 millioner er direkte generet. WHO har derfor udpeget trafikstøj, som det andet største miljøproblem i EU – kun overgået af luftforurening.

Trafikstøj har også vist sig at have en social slagside, sådan at det er folk med laveste indkomster og uddannelse, som rammes hårdest.

Effektpyramiden for støj

figur-8-effektpyramiden-for-stoej

Kilde: W Babisch (2014), Updated exposure-response relationship between road traffic noise and coronary heart diseases: a meta-analysis. Noise and Health, 16 (68): 1-9, ved M Sørensen (2016), Trafikstøjens sundhedseffekter. Hvidbog om trafikstøj

 

Gennem de seneste årtier har veldokumenteret forskning fundet følgende:

  • Trafikstøj øger risikoen for blodprop i hjertet og sandsynligvis også for forhøjet blodtryk og risiko for slagtilfælde og afstedkommer årligt cirka 330 nye tilfælde af blodprop i hjertet og 600 slagtilfælde
  • Trafikstøj ved skoler fører til dårligere læseforståelse og hukommelse blandt børn
  • Støjen påvirker muligvis risiko for andre folkesygdomme som diabetes og visse kræftformer

Det blev i 2003 vurderet, at cirka 200-500 mennesker hvert år dør som følge af trafikstøj. Flere forskningsresultater er kommet til siden og tages disse i betragtning er dødstallet sandsynligvis højere.

Trafikstøj har også en negativ påvirkning af dyrelivet, særligt dyr som kommunikere og navigerer med lyde er ramt.

Endelig er det veldokumenteret, at vejstøj har betydelige økonomiske omkostninger, men det er usikkert, hvor store de er. Trafikstøjens direkte omkostninger betales af boligejere, som oplever et værditab af deres boliger. Kommuner og regioner betaler for behandling af det forøgede antal sygdomstilfælde. Og hele samfundet mister arbejdsindtægter på grund af sygdomstilfældene og ikke mindst antallet af for tidlige dødsfald.

Nedenstående kort viser støjbelastningen i nogle af de medvirkende Silent City-kommuner:

stoej-maaling

Kilde: Miljøstyrelsen