Indsatsområder

Energiomstilling

Gate 21 driver flere markante energiomstillingsprojekter i Greater Copenhagen, der udvikler og demonstrerer nye metoder, systemer og løsninger til omstilling af energisystemerne og lagring af energi med det formål at nå de ambitiøse målsætninger på nationalt såvel som regionalt niveau.

Smarte Byer & Bygninger

Data fra sensorer og digitale enheder kan sikre byer og landsbyers drift samt enorme energi- og ressourcebesparelser – eksempelvis ved at afvikle trafik, effektivisere affaldsindsamling, styre el og varme i bygninger, styre lys, intelligente offentlige transportmuligheder og deleøkonomi.

Bæredygtig Mobilitet

Det er afgørende, at partnerskabet i Gate 21 udvikler, tester og udbreder mobilitetsløsninger og tiltag, der reducerer CO2-udledning – og samtidig reducerer trafikstøj, øger tilgængelighed for at skabe bedre byer og landom-råder, fremmer grøn vækst og sundere borgere.

Cirkulær Økonomi & Ressourcer

Sammen skal vi skabe et affaldsfrit samfund og bevæge os fra forbrænding over genanvendelse til genbrug. Vi skal designe vores produkter, så de holder længere, lettere kan skilles ad og repareres, og vi skal forbruge smartere. Vi har brug for en cirkulær omstilling, men det kræver systemiske ændringer, nye samarbejdsformer i hele værdikæden og nye forretningsmodeller.

Gate 21 fokuserer udviklingen af de nye energi- og ressourceeffektive løsninger i områderne Bæredygtig Mobilitet, Energiomstilling, Smarte Byer & Bygninger og Cirkulær Økonomi & Ressourcer.

Selvom hvert projekt er forankret i ét af de fire indsatsområder, arbejder partnere på kryds og tværs af fag områder, for den grønne omstilling i fagområderne hænger sammen. Skal den grønne omstilling af energi-systemerne lykkes, skal vi integrere digitale løsninger. Og skal vi gøre vores ressourceforbrug mere bæredygtigt, kræver det også en omstilling af transport- og mobilitetssektoren.

Målet er at finde løsninger, der reducerer CO2-udledningen og realiserer energi- og ressourcebesparelser. Samtidig ønsker partnerskabet at bidrage til at indløse det store, dokumenterede potentiale for at skabe vækst og arbejdspladser som led i den grønne omstilling.