KONTAKT

Programleder
Anna Thormann Boesen

anna.thormann@gate21.dk

BÆREDYGTIG MOBILITET

Transporten halter langt bagefter i den grønne omstilling. Faktisk er CO2-udledningen fra transporten igen stigende. Flere forskere peger på, at de nationale tiltag, der bidrager til at reducere eller omstille energiforbruget i transporten, går for langsomt, og at vi ikke vil nå 2030-målsætningen med den nuværende politik.

Derfor er det afgørende, at partnerskabet i Gate 21 de næste 1000 dage udvikler, tester og udbreder mobilitetsløsninger og tiltag, der reducerer CO2-udledning – og samtidig reducerer trafikstøj, øger tilgængelighed for at skabe bedre byer og landområder, fremmer grøn vækst og sundere borgere.

Partnerskabet fokuserer på bæredygtig mobilitet, der handler om at gøre det nemmere for borgerne at finde og benytte grønne løsninger, der ikke belaster klimaet i så høj grad som fossildrevne biler og busser.

De løsninger, partnerskabet vil udvikle og udbrede, skal hjælpe danskerne til at undgå transportspild, skifte til grønnere og sundere transportformer og udnytte de eksisterende transportmidler, veje og skinner bedre til gavn for byens rum, energi og ressourcer.

Det er en helhedsorienteret tilgang, hvor vi ser på transportmidler i samspil med hinanden og på borgernes behov for transport.

 

Se vores projekter her:

Seks anbefalinger til nytænkning i transporten

Anbefalingerne læner sig op ad, at vi med transport positivt kan påvirke tre påtrængende udfordringer – nemlig klima, sundheds- og mobilitet. Anbefalingerne skal anspore til brede samarbejder mellem offentlige myndigheder, private virksomheder og borgerne om at ændre transportadfærd og bedre udnytte de eksisterende transportmidler, veje og skinner.

Publikationer fra Bæredygtig Mobilitet

Publikationen ‘Visions- og Potentialeplan for LINC’ giver inspiration til kommunale planlæggere og markedsaktører, som ønsker at skabe nye services og produkter til fremtidens selvkørende kollektive trafik.

Publikationen ‘Partnerskaber for Grøn Mobilitet’ giver virksomheder og kommuner inspiration til mobilitetsplanlægning.

Projektet LINC udgav i september et inspirationskatalog, som fokuserer på, hvordan by- og trafikplanlæggere kan arbejde med bæredygtig og selvkørende kollektiv transport, så den i fremtiden skaber værdi for borgerne.