KONTAKT

Jens Skov-Spilling

Jens.skov-spilling@gate21.dk

ENERGIOMSTILLING

De danske kommuner har en hovedrolle i at nå klimalovens målsætning om 70 procents CO2-reduktion i 2030. For at nå vores klimamål har vi først og fremmest behov for vedvarende energi. Inden 2050 skal Danmarks energiforsyning derfor omstilles, så vores energiforbrug er baseret på 100 procent vedvarende energi.

Region Hovedstaden og hovedstadskommunerne har en målsætning om 100 procent fossilfri energiforsyning allerede i 2035. Region Sjælland og de sjællandske kommunerne har et mål om 40 procent vedvarende energi i 2030. Tempoet i energiomstillingen skal op i gear – og der skal konkret handling til.

Derfor driver Gate 21 flere markante energiomstillingsprojekter i Greater Copenhagen. Sammen med regioner, kommuner, forsyningsselskaber, virksomheder og forskningen udvikler og demonstrerer vi de bedste løsninger til at accelerere omstillingen af energisystemerne og lagring af energi.

Vi arbejder eksempelvis med vedvarende energi i fjernvarmen, udfasning af olie- og gasfyr, energibesparelser i private husstande, ladeinfrastruktur, lagring af energi, energifleksibilitet og sektorkobling.

 

Se vores projekter her:

ROADMAP 2025

34 konkrete tiltag der sigter mod en fossilfri fremtid.

Roadmap 2025 er implementeringsplanen for den fælles strategiske energiplan, der indeholder de konkrete tiltag, der skal iværksættes frem til 2025 for at skabe en robust udvikling i retning af et fossilfrit energisystem på længere sigt