KONTAKT

Programleder
Lone Rasmussen Otte

Kontakt mig

ENERGIOMSTILLING

I dag kommer 30 procent af Danmarks energi fra vedvarende energikilder. Målet i Folketingets Energiaftale fra 2018 er, at energisektoren skal omstilles til 100 procent vedvarende energi i 2050. Region Hovedstaden og kommunerne i denne region har en målsætning om 100 procent fossilfri energiforsyning allerede i 2035. Region Sjælland og kommunerne der har et mål om 40 procent vedvarende energi i 2030. Og senest har vi fået et nationalt mål på reduktion af udledning af drivhusgasser på 70 procent i 2030.

Hvis vi skal nå målene, skal tempoet i energiomstillingen op i gear – og der skal konkret handling bag mål og planer.

Gate 21 driver flere markante energiomstillingsprojekter i Greater Copenhagen, der udvikler og demonstrerer nye metoder, systemer og løsninger til omstilling af energisystemerne og lagring af energi med det formål at nå de ambitiøse målsætninger på nationalt såvel som regionalt niveau.

Vi samler regioner, kommuner, forsyningsselskaber, virksomheder og forskning om opgaven. Til en start kaster vi os ud i at implementere de fælles initiativer, som vores roadmap for energiomstillingen i hovedstadsregionen oplister. Vi vil have fokus på vedvarende energi i fjernvarmen, geotermi, energibesparelser i private husstande, ladeinfrastruktur og energilagring. Tilsvarende initiativer skal vise vejen i de øvrige regioner.

 

Se vores projekter her:

ROADMAP 2025

34 konkrete tiltag der sigter mod en fossilfri fremtid.

Roadmap 2025 er implementeringsplanen for den fælles strategiske energiplan, der indeholder de konkrete tiltag, der skal iværksættes frem til 2025 for at skabe en robust udvikling i retning af et fossilfrit energisystem på længere sigt