KONTAKT

Programleder
Lone Rasmussen Otte

Kontakt mig

ENERGIOMSTILLING

Tæt på 40 procent af Danmarks energi kommer i dag fra vedvarende energikilder. Målet i Klimaloven fra juni 2020 er, at energisektoren skal omstilles til 100 procent vedvarende energi i 2050. Region Hovedstaden og kommunerne her har en målsætning om 100 procent fossilfri energiforsyning allerede i 2035. Region Sjælland og kommunerne i den region har et mål om 40 procent vedvarende energi i 2030. Og senest har vi fået et nationalt mål på reduktion af udledning af drivhusgasser på 70 procent i 2030.

For at nå målene skal tempoet i energiomstillingen op i gear – og der skal konkret handling til.

Derfor driver Gate 21 flere markante energiomstillingsprojekter i Greater Copenhagen. Sammen med regioner, kommuner, forsyningsselskaber, virksomheder og forskning udvikler og demonstrerer vi nye metoder, systemer og løsninger til omstilling af energisystemerne og til lagring af energi.

Vi arbejder eksempelvis med vedvarende energi i fjernvarmen, udfasning af olie- og gasfyr til rumopvarmning, energibesparelser i private husstande, ladeinfrastruktur, energilagring, energifleksibilitet og sektorkobling. Vi arbejder blandt andet tæt sammen med DK2020-kommunerne om indsatser og virkemidler i deres klimaplaner. Ikke mindst med at realisere de fælles tiltag fra vores implementeringsplan Roadmap2025 for energiomstillingen i hovedstadsregionen.

 

Se vores projekter her:

ROADMAP 2025

34 konkrete tiltag der sigter mod en fossilfri fremtid.

Roadmap 2025 er implementeringsplanen for den fælles strategiske energiplan, der indeholder de konkrete tiltag, der skal iværksættes frem til 2025 for at skabe en robust udvikling i retning af et fossilfrit energisystem på længere sigt