KONTAKT

Programleder
Lone Kelstrup

lone.kelstrup@gate21.dk

SMARTE BYER & BYGNINGER

Vi står over for en kolossal omstilling af vores samfund, når vi skal reducere CO2-udledningen og andre drivhusgasser med 70 procent i 2030. Et virkemiddel, der er helt afgørende for den omstilling, er de digitale løsninger.

Data fra sensorer og digitale enheder kan sikre byer og landsbyers drift samt enorme energi- og ressourcebesparelser – eksempelvis ved at afvikle trafik, effektivisere affaldsindsamling, styre el og varme i bygninger, styre lys, intelligente offentlige transportmuligheder og deleøkonomi.

Data og digitalisering er også helt afgørende for vores omstilling til vedvarende energikilder. De førerløse mobilitetsteknologier bygger ligeledes på data. Det bliver afgørende, hvem der ejer data, og hvordan vi deler og sikrer data. Derfor spiller kommuner og regioner en vigtig rolle – både som indkøbere af bæredygtige digitale løsninger, men også som ejere af data.

Danmark har en unik position til at blive et af de lande i verden, der er længst med at skabe smarte bæredygtige byer og dermed også skabe et springbræt for danske virksomheder ind i et globalt marked med meget store vækstmuligheder. Danmark er verdensberømt for at skabe gode, grønne byer for og med borgerne. Og så er vi et af de lande, der er længst fremme med den offentlige digitalisering. Ligesom de danske virksomheder har en meget høj digitaliseringsgrad.

Omverdenen har derfor en berettiget forventning om, at vi i Danmark er frontløbere, når vi skal skabe gode, etiske, digitale løsninger, fordi vi er gode til svære samarbejder og partnerskaber.

Læs vores nye blog her, skrevet af partnere, der arbejder med smarte byer og bygninger

 

Alle vores projekter:

MED VIDEN SKAL NYE BYOMRÅDER BYGGES

Data kan give os ny indsigt, så vi kan planlægge byområder på en langt mere bæredygtig måde end i dag. Det danner grundlaget for et nyetableret netværk af kommuner: Fællesskab for dynamiske by-data.

Indlæg med Lise Søderberg i ByPlanBlog

TONSVIS AF DATA - MEN KUN RINGE GRAD AF FORSTÅELSE

I dag er det nemt og enkelt at trække forbrugs- og adfærdsdata ud af vores bygninger. Den helt store udfordring er til gengæld at formidle dem på en forståelig måde til de, der rent faktisk skal bruge dem.

Interview med Lone Kelstrup i Berlingske.

BLOG - Data og digitalisering er helt afgørende for vores grønne omstilling

På bloggen kan du holde dig opdateret på den nyeste viden fra vores projekters og partneres arbejde med data og digitalisering og de muligheder og udfordringer, som det giver.

35.200 FLERE SMARTE JOB

Denne analyse, der er udarbejdet af DAMVAD Analytics, viser, at beskæftigelsen inden for Smart City i Danmark i dag er 17.600 årsværk, og allerede i 2025 kan Smart City udgøre op mod 52.800 fuldtids­stillinger i Danmark. Det er et potentiale på 35.200 flere smarte arbejdspladser på seks år.