Fem kommuner vil sikre optimal drift i kommunale bygninger med data og AI

Fem sjællandske kommuner vil bruge data og kunstig intelligens til at optimere forbruget af el, vand og varme i de kommunale bygninger. Arbejdet ledes af Gate 21 i projektet GreenInsight med støtte fra Digitaliseringsstyrelsen.Foto: Rasmus DegnbolDer ligger et stort...

Bedre lys skal fremme helbred og velvære hos ældre

Hvordan kan ældres sundhed og velvære påvirkes positivt, hvis man benytter den rette belysning? Det er temaet for et internationalt projekt - ENLIGHTENme - med over 20 forskellige partnere, heriblandt Gate 21, som i juni mødtes i Bologna til projektets årlige møde...

Solcelledrevet dataindsamler skal give kommunerne et bedre overblik

Langs en grusvej mellem de grønne enge i Jonstrup Naturpark, et af Ballerups mest idylliske områder, står en antenne med en boks og et solcellepanel på, som gør det muligt at indsamle data fra dele af kommunen, hvor det tidligere ikke har været praktisk eller...

BLOGINDLÆG: Edge computing er en rigtig god idé

Stafetten: Birger Andersen fra DTU Engineering Technology belyser, hvorfor edge computing er en god ide.

BLOGINDLÆG: Vejen til god IoT-infrastruktur

Stafetten: Oskar Mule fra Gladsaxe Kommune tager os et skridt videre på rejsen mod en samlet IoT-infrastruktur.

BLOGINDLÆG: Rejsen mod data-utopien går gennem standarder og fællesskaber

Stafetten: Har du også stødt på data-evangelisterne, som priser det hellige data som guld for enden af regnbuen?

Nye pejlemærker vedtaget i Fællesskabet for Dynamiske Data

Fællesskabet for Dynamiske Data har afholdt generalforsamling den 10. marts 2023. Her vedtog de mere end 30 fremmødte fra kommuner og regioner en helt ny vision og mission. Den nyvalgte styregruppe fra venstre: Morten Winge, Tårnby Kommune, Ole Dittmer Andersen,...

Nu får kommunerne hjælp til at finde digitale løsninger på grønne udfordringer

Kommunerne har i dag ofte svært ved at bruge nye digitale teknologier til deres arbejde med den grønne omstilling, fordi de mangler de nødvendige ressourcer og kompetencer. Det nye svensk-danske samarbejde InnoTech - TaskForce skal fremme digital innovation til fordel...

Derfor Fællesskabet for Dynamiske Data

Næstved Kommune er nyt medlem i Fællesskabet for Dynamiske Data. Velkommen! IT- og Digitaliseringsambassadør i Næstved Kommune, Partheepan Vijayamohan giver i en artikel et bud på den værdi, som fællesskabet kan skabe for kommunen. Foto: Pixabay Om Næstved Kommunes...

Et dyk ned i teknologien dannede rammen for et kommunalt læringsfællesskab

Edge computing er en forudsætning for, at kommuner kan arbejde effektivt og sikkert med IoT og data fra eksempelvis kameraer. Det var temaet, da Fællesskabet for Dynamiske Data i december samlede 11 kommuner til et kursus om edge computing og datavalidering.

KONTAKT

Chefprojektleder
Sif Enevold

sif.enevold@gate21.dk

Fem kommuner vil sikre optimal drift i kommunale bygninger med data og AI

Fem sjællandske kommuner vil bruge data og kunstig intelligens til at optimere forbruget af el, vand og varme i de kommunale bygninger. Arbejdet ledes af Gate 21 i projektet GreenInsight med støtte fra Digitaliseringsstyrelsen.Foto: Rasmus DegnbolDer ligger et stort...

Bedre lys skal fremme helbred og velvære hos ældre

Hvordan kan ældres sundhed og velvære påvirkes positivt, hvis man benytter den rette belysning? Det er temaet for et internationalt projekt - ENLIGHTENme - med over 20 forskellige partnere, heriblandt Gate 21, som i juni mødtes i Bologna til projektets årlige møde...

Solcelledrevet dataindsamler skal give kommunerne et bedre overblik

Langs en grusvej mellem de grønne enge i Jonstrup Naturpark, et af Ballerups mest idylliske områder, står en antenne med en boks og et solcellepanel på, som gør det muligt at indsamle data fra dele af kommunen, hvor det tidligere ikke har været praktisk eller...

BLOGINDLÆG: Edge computing er en rigtig god idé

Stafetten: Birger Andersen fra DTU Engineering Technology belyser, hvorfor edge computing er en god ide.

BLOGINDLÆG: Vejen til god IoT-infrastruktur

Stafetten: Oskar Mule fra Gladsaxe Kommune tager os et skridt videre på rejsen mod en samlet IoT-infrastruktur.

BLOGINDLÆG: Rejsen mod data-utopien går gennem standarder og fællesskaber

Stafetten: Har du også stødt på data-evangelisterne, som priser det hellige data som guld for enden af regnbuen?

Nye pejlemærker vedtaget i Fællesskabet for Dynamiske Data

Fællesskabet for Dynamiske Data har afholdt generalforsamling den 10. marts 2023. Her vedtog de mere end 30 fremmødte fra kommuner og regioner en helt ny vision og mission. Den nyvalgte styregruppe fra venstre: Morten Winge, Tårnby Kommune, Ole Dittmer Andersen,...

Nu får kommunerne hjælp til at finde digitale løsninger på grønne udfordringer

Kommunerne har i dag ofte svært ved at bruge nye digitale teknologier til deres arbejde med den grønne omstilling, fordi de mangler de nødvendige ressourcer og kompetencer. Det nye svensk-danske samarbejde InnoTech - TaskForce skal fremme digital innovation til fordel...

Derfor Fællesskabet for Dynamiske Data

Næstved Kommune er nyt medlem i Fællesskabet for Dynamiske Data. Velkommen! IT- og Digitaliseringsambassadør i Næstved Kommune, Partheepan Vijayamohan giver i en artikel et bud på den værdi, som fællesskabet kan skabe for kommunen. Foto: Pixabay Om Næstved Kommunes...

Et dyk ned i teknologien dannede rammen for et kommunalt læringsfællesskab

Edge computing er en forudsætning for, at kommuner kan arbejde effektivt og sikkert med IoT og data fra eksempelvis kameraer. Det var temaet, da Fællesskabet for Dynamiske Data i december samlede 11 kommuner til et kursus om edge computing og datavalidering.

SMARTE BYER & BYGNINGER

En væsentlig del af den energi, vi bruger, anvendes til el, vand og varme bygninger og til drift af byer. Energirenovering, effektivisering og fleksibelt energiforbrug er nødvendige tiltag for at nå klimamålene. At mindske vores energiforbrug vil også reducere behovet for ny infrastruktur til vedvarende energi og vil lette omstillingen til et CO2-neutralt samfund.

Udvikling og udbredelse af databaserede løsninger spiller en central rolle i at koble bygninger og energisystemet, samt i effektiv anvendelse af energien i den enkelte bygning. Databaserede løsninger kan også hjælpe byerne med at energi- og ressourceeffektivisere. Dataværktøjer, der håndterer store datamængder på tværs af sektorer, giver ny viden om mobilitet, anvendelse af arealer og ressourceforbrug. Derfor er data vigtige for fremtidens klimavenlige byplanlægning. Databaserede løsninger kan bidrage væsentligt til C02-neutral drift af byer, eksempelvis ved effektiv styring af lys, affaldsafhentning, vedligeholdelse af grønne områder, klimatilpasning og til fremme af cykling og elbiler.

Kommuner har adgang til store mængder data. De er bygningsejere og er ansvarlige for at sikre udvikling og drift af byen. Vi gør kommunerne i stand til at energirenovere og effektivisere i bygninger og boliger. Vi understøtter innovation, test og implementering af databaserede løsninger, der fremmer bæredygtig planlægning og drift af bygninger og byer. Vi har fokus på kommunen som myndighed, men også der, hvor kommuner faciliterer partnerskaber med nøgleaktører eller skal samarbejde med borgerne om at nå i mål. Vi arbejder i partnerskaber med vidensorganisationer, virksomheder, interesseorganisationer, centrale myndigheder og fonde.

Læs vores nye blog her, skrevet af partnere, der arbejder med smarte byer og bygninger

 

Vores nuværende projekter

GreenInsight

GreenInsight

TEF – Europas store AI satsning

TEF er et tværeuropeiskt projekt der skal opbygge en permanent facilitet, som giver virksomheder adgang til at teste og afprøve AI-baserede produkter.

TEF – Europas store AI satsning

Energirenoveringer i enfamilieshuse

Hvis vi skal sænke energiforbruget og nå i mål med CO2-reduktionerne, er det afgørende at accelerere energirenoveringer og omstilling til bæredygtig varmeforsyning i enfamilieshuse. Erfaringer har vist, at netop enfamilieshusene kan være svære at nå. Der er brug for at aktivere en bred skarer af aktører, som kan påvirke og fremme investeringer i energieffektive boliger.

Energirenoveringer i enfamilieshuse

InnoTech – TaskForce

​InnoTech TaskForce er et projekt som skal arbejde med data i planlægning, klimasikring eller grønnere byer sammen med kommuner, regioner, vidensinstitutioner og virksomheder.

InnoTech – TaskForce

Den smarte landsby

Projektet samarbejder med lokale borgere fra tre landsbyer i Region Sjælland for at undersøge, hvordan deres landsby kan blive bedre, mere attraktiv, og tiltrække nye borgere.

Med udgangspunkt i den enkelte landsbys behov skal de væsentligste lokale udfordringer, der kan gøre landsbyerne endnu bedre og mere levende, udpeges i tæt dialog med landsbyborgerne . Udfordringer der gerne skal løses med brug af data og ny teknologi.

Den smarte landsby

Lighting Metropolis – Green Economy

Det store lysprojekt, Lighting Metropolis – Green Economy har gennem omfattende implementering af kvalitativ og energibesparende LED i Greater Copenhagen konsolideret regionen som en førende metropol inden for bæredygtige belysningsløsninger.

Lighting Metropolis – Green Economy

ENLIGHTENme

Den rette belysning er afgørende for sunde bymiljøer, og netop det er i fokus i det nye europæiske forskningsprojekt ENLIGHTENme, hvor Gate 21 har ansvaret for at danne og involvere et rådgivningspanel for belysningsbranchen.

ENLIGHTENme

Fællesskab for dynamiske data

Fællesskabet for Dynamiske Data (F2D2) er et netværk af kommuner og regioner, der ønsker at arbejde med dynamiske data til at løse konkrete udfordringer i forvaltningen på en bæredygtig måde. Området er komplekst, og derfor er der fordele ved at gå sammen om dette arbejde.

Fællesskab for dynamiske data

Databaseret Energistyring

Projektet Databaseret Energistyring i Offentlige Bygninger blev afsluttet i september 2022. I projektet har 17 partnere, herunder en række danske og svenske kommuner og et boligselskab, Länsstyrelsen – Skåne, DTU, HUT-Skåne og Gate 21 haft fokus på, hvordan data kan bidrage til opnå energibesparelser i bygninger.

Databaseret Energistyring

Intelligente trafiksignalanlæg

Udviklingen og interessen for dynamiske signalanlæg tager fart og flere klare muligheder toner frem i forlængelse af det generelt styrket fokus på den bæredygtige og effektive indretning og servicering af byrum.

Intelligente trafiksignalanlæg

GENNEMFØRTE PROJEKTER

KONTAKT

Programleder
Lone Kelstrup

lone.kelstrup@gate21.dk

BLOG - Data og digitalisering er helt afgørende for vores grønne omstilling

På bloggen kan du holde dig opdateret på den nyeste viden fra vores projekters og partneres arbejde med data og digitalisering og de muligheder og udfordringer, som det giver.

MED VIDEN SKAL NYE BYOMRÅDER BYGGES

Data kan give os ny indsigt, så vi kan planlægge byområder på en langt mere bæredygtig måde end i dag. Det danner grundlaget for et nyetableret netværk af kommuner: Fællesskab for dynamiske by-data.

Indlæg med Lise Søderberg i ByPlanBlog

TONSVIS AF DATA - MEN KUN RINGE GRAD AF FORSTÅELSE

I dag er det nemt og enkelt at trække forbrugs- og adfærdsdata ud af vores bygninger. Den helt store udfordring er til gengæld at formidle dem på en forståelig måde til de, der rent faktisk skal bruge dem.

Interview med Lone Kelstrup i Berlingske.

35.200 FLERE SMARTE JOB

Denne analyse, der er udarbejdet af DAMVAD Analytics, viser, at beskæftigelsen inden for Smart City i Danmark i dag er 17.600 årsværk, og allerede i 2025 kan Smart City udgøre op mod 52.800 fuldtids­stillinger i Danmark. Det er et potentiale på 35.200 flere smarte arbejdspladser på seks år.

Igangværende projekter

GreenInsight

GreenInsight

TEF – Europas store AI satsning

TEF er et tværeuropeiskt projekt der skal opbygge en permanent facilitet, som giver virksomheder adgang til at teste og afprøve AI-baserede produkter.

TEF – Europas store AI satsning

Energirenoveringer i enfamilieshuse

Hvis vi skal sænke energiforbruget og nå i mål med CO2-reduktionerne, er det afgørende at accelerere energirenoveringer og omstilling til bæredygtig varmeforsyning i enfamilieshuse. Erfaringer har vist, at netop enfamilieshusene kan være svære at nå. Der er brug for at aktivere en bred skarer af aktører, som kan påvirke og fremme investeringer i energieffektive boliger.

Energirenoveringer i enfamilieshuse

InnoTech – TaskForce

​InnoTech TaskForce er et projekt som skal arbejde med data i planlægning, klimasikring eller grønnere byer sammen med kommuner, regioner, vidensinstitutioner og virksomheder.

InnoTech – TaskForce

Den smarte landsby

Projektet samarbejder med lokale borgere fra tre landsbyer i Region Sjælland for at undersøge, hvordan deres landsby kan blive bedre, mere attraktiv, og tiltrække nye borgere.

Med udgangspunkt i den enkelte landsbys behov skal de væsentligste lokale udfordringer, der kan gøre landsbyerne endnu bedre og mere levende, udpeges i tæt dialog med landsbyborgerne . Udfordringer der gerne skal løses med brug af data og ny teknologi.

Den smarte landsby

Lighting Metropolis – Green Economy

Det store lysprojekt, Lighting Metropolis – Green Economy har gennem omfattende implementering af kvalitativ og energibesparende LED i Greater Copenhagen konsolideret regionen som en førende metropol inden for bæredygtige belysningsløsninger.

Lighting Metropolis – Green Economy

ENLIGHTENme

Den rette belysning er afgørende for sunde bymiljøer, og netop det er i fokus i det nye europæiske forskningsprojekt ENLIGHTENme, hvor Gate 21 har ansvaret for at danne og involvere et rådgivningspanel for belysningsbranchen.

ENLIGHTENme

Fællesskab for dynamiske data

Fællesskabet for Dynamiske Data (F2D2) er et netværk af kommuner og regioner, der ønsker at arbejde med dynamiske data til at løse konkrete udfordringer i forvaltningen på en bæredygtig måde. Området er komplekst, og derfor er der fordele ved at gå sammen om dette arbejde.

Fællesskab for dynamiske data

Databaseret Energistyring

Projektet Databaseret Energistyring i Offentlige Bygninger blev afsluttet i september 2022. I projektet har 17 partnere, herunder en række danske og svenske kommuner og et boligselskab, Länsstyrelsen – Skåne, DTU, HUT-Skåne og Gate 21 haft fokus på, hvordan data kan bidrage til opnå energibesparelser i bygninger.

Databaseret Energistyring

Intelligente trafiksignalanlæg

Udviklingen og interessen for dynamiske signalanlæg tager fart og flere klare muligheder toner frem i forlængelse af det generelt styrket fokus på den bæredygtige og effektive indretning og servicering af byrum.

Intelligente trafiksignalanlæg

KONTAKT

Programleder
Lone Kelstrup

lone.kelstrup@gate21.dk