Nye værktøjer hjælper din kommune at komme i gang med databaseret energistyring

Hvordan data kan bidrage til at opnå energibesparelser i bygninger?

Kommunale frontløbere indtog den grønne scene og viste vejen til besparelser i offentlige bygninger

Omstilling af offentlige bygninger er et brandvarmt emne for tiden, hvor der skal spares ekstra på energi og ressourcer. Derfor var emnet for en stor konference i sidste uge mere aktuelt end nogensinde.

Projekt søger partnere: Databaseret ressourcebesparelser i kommunale bygninger

Står I overfor at skulle spare på energi og optimere driften i kommunale bygninger? Så kunne I måske have interesse i at deltage i projektet ’Databaseret ressourcebesparelser i kommunale bygninger’.

Nyt ’varehus’ skal gøre det nemt for kommuner at afprøve IoT

I september står et nyt varehus klar til at hjælpe kommunale medarbejdere med at forankre moderne IoT-teknologier i det offentlige. Konceptet hedder INSTALL og er et IoT-varehus, der tilbyder rådgivning, udlån og opsætning af IoT-løsninger.

Et år med Fællesskabet for Dynamiske Data

Fællesskabet er et netværk der blev oprettet januar 2021, og som i dag består af 16 kommuner og 2 regioner på Sjælland, der vidensdeler og går sammen om at løse tværkommunale problemstillinger med dynamiske data som omdrejningspunkt.

Webitall skaber innovativt værktøj i samarbejde med Gate 21 og otte danske kommuner

Optimeter er et værktøj, som kombinerer data på kryds og tværs for at opnå bedre facilitetsudnyttelse i offentlige bygninger. Løsningen er blevet til i et tidligere udviklingssamarbejde med Gate 21 og otte danske kommuner.

BLOGINDLÆG: Utopien om det datadrevne samfund

Stafetten: Har du også stødt på data-evangelisterne, som priser det hellige data som guld for enden af regnbuen?

BLOGINDLÆG: Drømmen om Chicago eller et månelandingsprojekt for danske kommuner

Stafetten: Behovet for en fælles organisatorisk enhed til at lave løsninger for alle kommuner.

BLOGINDLÆG: Data: Et vigtigt redskab for byudviklingen

Stafetten: Hvordan sikrer vi, at vi midt i denne udvikling vælger de bedst mulige løsninger undervejs?

BLOGINDLÆG: Kalder alle klima-ninjaer!

Kalder alle klima-ninjaer! Vi er på jagt efter de gode klimaprojekter, som kan gennemføres i en kommune.

KONTAKT

Programleder
Lone Kelstrup

lone.kelstrup@gate21.dk

Nye værktøjer hjælper din kommune at komme i gang med databaseret energistyring

Hvordan data kan bidrage til at opnå energibesparelser i bygninger?

Kommunale frontløbere indtog den grønne scene og viste vejen til besparelser i offentlige bygninger

Omstilling af offentlige bygninger er et brandvarmt emne for tiden, hvor der skal spares ekstra på energi og ressourcer. Derfor var emnet for en stor konference i sidste uge mere aktuelt end nogensinde.

Projekt søger partnere: Databaseret ressourcebesparelser i kommunale bygninger

Står I overfor at skulle spare på energi og optimere driften i kommunale bygninger? Så kunne I måske have interesse i at deltage i projektet ’Databaseret ressourcebesparelser i kommunale bygninger’.

Nyt ’varehus’ skal gøre det nemt for kommuner at afprøve IoT

I september står et nyt varehus klar til at hjælpe kommunale medarbejdere med at forankre moderne IoT-teknologier i det offentlige. Konceptet hedder INSTALL og er et IoT-varehus, der tilbyder rådgivning, udlån og opsætning af IoT-løsninger.

Et år med Fællesskabet for Dynamiske Data

Fællesskabet er et netværk der blev oprettet januar 2021, og som i dag består af 16 kommuner og 2 regioner på Sjælland, der vidensdeler og går sammen om at løse tværkommunale problemstillinger med dynamiske data som omdrejningspunkt.

Webitall skaber innovativt værktøj i samarbejde med Gate 21 og otte danske kommuner

Optimeter er et værktøj, som kombinerer data på kryds og tværs for at opnå bedre facilitetsudnyttelse i offentlige bygninger. Løsningen er blevet til i et tidligere udviklingssamarbejde med Gate 21 og otte danske kommuner.

BLOGINDLÆG: Utopien om det datadrevne samfund

Stafetten: Har du også stødt på data-evangelisterne, som priser det hellige data som guld for enden af regnbuen?

BLOGINDLÆG: Drømmen om Chicago eller et månelandingsprojekt for danske kommuner

Stafetten: Behovet for en fælles organisatorisk enhed til at lave løsninger for alle kommuner.

BLOGINDLÆG: Data: Et vigtigt redskab for byudviklingen

Stafetten: Hvordan sikrer vi, at vi midt i denne udvikling vælger de bedst mulige løsninger undervejs?

BLOGINDLÆG: Kalder alle klima-ninjaer!

Kalder alle klima-ninjaer! Vi er på jagt efter de gode klimaprojekter, som kan gennemføres i en kommune.

SMARTE BYER & BYGNINGER

Vi står over for en kolossal omstilling af vores samfund, når vi skal reducere CO2-udledningen og andre drivhusgasser med 70 procent i 2030. Et virkemiddel, der er helt afgørende for den omstilling, er de digitale løsninger.

Data fra sensorer og digitale enheder kan sikre byer og landsbyers drift samt enorme energi- og ressourcebesparelser – eksempelvis ved at afvikle trafik, effektivisere affaldsindsamling, styre el og varme i bygninger, styre lys, intelligente offentlige transportmuligheder og deleøkonomi.

Data og digitalisering er også helt afgørende for vores omstilling til vedvarende energikilder. De førerløse mobilitetsteknologier bygger ligeledes på data. Det bliver afgørende, hvem der ejer data, og hvordan vi deler og sikrer data. Derfor spiller kommuner og regioner en vigtig rolle – både som indkøbere af bæredygtige digitale løsninger, men også som ejere af data.

Danmark har en unik position til at blive et af de lande i verden, der er længst med at skabe smarte bæredygtige byer og dermed også skabe et springbræt for danske virksomheder ind i et globalt marked med meget store vækstmuligheder. Danmark er verdensberømt for at skabe gode, grønne byer for og med borgerne. Og så er vi et af de lande, der er længst fremme med den offentlige digitalisering. Ligesom de danske virksomheder har en meget høj digitaliseringsgrad.

Omverdenen har derfor en berettiget forventning om, at vi i Danmark er frontløbere, når vi skal skabe gode, etiske, digitale løsninger, fordi vi er gode til svære samarbejder og partnerskaber.

Læs vores nye blog her, skrevet af partnere, der arbejder med smarte byer og bygninger

 

Vores nuværende projekter

Energirenoveringer i enfamilieshuse

Hvis vi skal sænke energiforbruget og nå i mål med CO2-reduktionerne, er det afgørende at accelerere energirenoveringer og omstilling til bæredygtig varmeforsyning i enfamilieshuse. Erfaringer har vist, at netop enfamilieshusene kan være svære at nå. Der er brug for at aktivere en bred skarer af aktører, som kan påvirke og fremme investeringer i energieffektive boliger.

Energirenoveringer i enfamilieshuse

InnoTech – Task Force

​InnoTech Task Force er et projekt som skal arbejde med data i planlægning, klimasikring eller grønnere byer sammen med kommuner, regioner, vidensinstitutioner og virksomheder.

InnoTech – Task Force

Den smarte landsby

Projektet samarbejder med lokale borgere fra tre landsbyer i Region Sjælland for at undersøge, hvordan deres landsby kan blive bedre, mere attraktiv, og tiltrække nye borgere.

Med udgangspunkt i den enkelte landsbys behov skal de væsentligste lokale udfordringer, der kan gøre landsbyerne endnu bedre og mere levende, udpeges i tæt dialog med landsbyborgerne . Udfordringer der gerne skal løses med brug af data og ny teknologi.

Den smarte landsby

Lighting Metropolis – Green Economy

Det store lysprojekt, Lighting Metropolis – Green Economy har gennem omfattende implementering af kvalitativ og energibesparende LED i Greater Copenhagen konsolideret regionen som en førende metropol inden for bæredygtige belysningsløsninger.

Lighting Metropolis – Green Economy

ENLIGHTENme

Den rette belysning er afgørende for sunde bymiljøer, og netop det er i fokus i det nye europæiske forskningsprojekt ENLIGHTENme, hvor Gate 21 har ansvaret for at danne og involvere et rådgivningspanel for belysningsbranchen.

ENLIGHTENme

Fællesskab for dynamiske data

Fællesskabet for Dynamiske Data (F2D2) er et netværk af kommuner og regioner, der ønsker at arbejde med dynamiske data til at løse konkrete udfordringer i forvaltningen på en bæredygtig måde. Området er komplekst, og derfor er der fordele ved at gå sammen om dette arbejde.

Fællesskab for dynamiske data

Databaseret Energistyring

Projektet Databaseret Energistyring i Offentlige Bygninger blev afsluttet i september 2022. I projektet har 17 partnere, herunder en række danske og svenske kommuner og et boligselskab, Länsstyrelsen – Skåne, DTU, HUT-Skåne og Gate 21 haft fokus på, hvordan data kan bidrage til opnå energibesparelser i bygninger.

Databaseret Energistyring

Intelligente trafiksignalanlæg

Udviklingen og interessen for dynamiske signalanlæg tager fart og flere klare muligheder toner frem i forlængelse af det generelt styrket fokus på den bæredygtige og effektive indretning og servicering af byrum.

Intelligente trafiksignalanlæg

GENNEMFØRTE PROJEKTER

KONTAKT

Programleder
Lone Kelstrup

lone.kelstrup@gate21.dk

BLOG - Data og digitalisering er helt afgørende for vores grønne omstilling

På bloggen kan du holde dig opdateret på den nyeste viden fra vores projekters og partneres arbejde med data og digitalisering og de muligheder og udfordringer, som det giver.

MED VIDEN SKAL NYE BYOMRÅDER BYGGES

Data kan give os ny indsigt, så vi kan planlægge byområder på en langt mere bæredygtig måde end i dag. Det danner grundlaget for et nyetableret netværk af kommuner: Fællesskab for dynamiske by-data.

Indlæg med Lise Søderberg i ByPlanBlog

TONSVIS AF DATA - MEN KUN RINGE GRAD AF FORSTÅELSE

I dag er det nemt og enkelt at trække forbrugs- og adfærdsdata ud af vores bygninger. Den helt store udfordring er til gengæld at formidle dem på en forståelig måde til de, der rent faktisk skal bruge dem.

Interview med Lone Kelstrup i Berlingske.

35.200 FLERE SMARTE JOB

Denne analyse, der er udarbejdet af DAMVAD Analytics, viser, at beskæftigelsen inden for Smart City i Danmark i dag er 17.600 årsværk, og allerede i 2025 kan Smart City udgøre op mod 52.800 fuldtids­stillinger i Danmark. Det er et potentiale på 35.200 flere smarte arbejdspladser på seks år.

Igangværende projekter

Energirenoveringer i enfamilieshuse

Hvis vi skal sænke energiforbruget og nå i mål med CO2-reduktionerne, er det afgørende at accelerere energirenoveringer og omstilling til bæredygtig varmeforsyning i enfamilieshuse. Erfaringer har vist, at netop enfamilieshusene kan være svære at nå. Der er brug for at aktivere en bred skarer af aktører, som kan påvirke og fremme investeringer i energieffektive boliger.

Energirenoveringer i enfamilieshuse

InnoTech – Task Force

​InnoTech Task Force er et projekt som skal arbejde med data i planlægning, klimasikring eller grønnere byer sammen med kommuner, regioner, vidensinstitutioner og virksomheder.

InnoTech – Task Force

Den smarte landsby

Projektet samarbejder med lokale borgere fra tre landsbyer i Region Sjælland for at undersøge, hvordan deres landsby kan blive bedre, mere attraktiv, og tiltrække nye borgere.

Med udgangspunkt i den enkelte landsbys behov skal de væsentligste lokale udfordringer, der kan gøre landsbyerne endnu bedre og mere levende, udpeges i tæt dialog med landsbyborgerne . Udfordringer der gerne skal løses med brug af data og ny teknologi.

Den smarte landsby

Lighting Metropolis – Green Economy

Det store lysprojekt, Lighting Metropolis – Green Economy har gennem omfattende implementering af kvalitativ og energibesparende LED i Greater Copenhagen konsolideret regionen som en førende metropol inden for bæredygtige belysningsløsninger.

Lighting Metropolis – Green Economy

ENLIGHTENme

Den rette belysning er afgørende for sunde bymiljøer, og netop det er i fokus i det nye europæiske forskningsprojekt ENLIGHTENme, hvor Gate 21 har ansvaret for at danne og involvere et rådgivningspanel for belysningsbranchen.

ENLIGHTENme

Fællesskab for dynamiske data

Fællesskabet for Dynamiske Data (F2D2) er et netværk af kommuner og regioner, der ønsker at arbejde med dynamiske data til at løse konkrete udfordringer i forvaltningen på en bæredygtig måde. Området er komplekst, og derfor er der fordele ved at gå sammen om dette arbejde.

Fællesskab for dynamiske data

Databaseret Energistyring

Projektet Databaseret Energistyring i Offentlige Bygninger blev afsluttet i september 2022. I projektet har 17 partnere, herunder en række danske og svenske kommuner og et boligselskab, Länsstyrelsen – Skåne, DTU, HUT-Skåne og Gate 21 haft fokus på, hvordan data kan bidrage til opnå energibesparelser i bygninger.

Databaseret Energistyring

Intelligente trafiksignalanlæg

Udviklingen og interessen for dynamiske signalanlæg tager fart og flere klare muligheder toner frem i forlængelse af det generelt styrket fokus på den bæredygtige og effektive indretning og servicering af byrum.

Intelligente trafiksignalanlæg

KONTAKT

Programleder
Lone Kelstrup

lone.kelstrup@gate21.dk