Gate 21 bistår Energistyrelsen og ni pilotkommuner med en pilotudrulning af ordningen BedreBolig i begyndelsen af 2014. 
 
Derfor inviterer vi Gate 21's partnere og medlemmer, samt øvrige kommuner i hovedstadsregionen til informationsmøde om Energistyrelsens BedreBolig-ordning. Her vil I høre mere om ordningen, kommunernes strategiske rolle i den og de erfaringer, der allerede er gjort i pilotkommunerne. Det gør vi for at give jer det bedst mulige afsæt for at tage BedreBolig med i jeres planlægning af indsatsen over for private boligejere i jeres respektive kommuner.  
 
Læs hele programmet og invitationen her (pdf) >>