Vi inviterer derfor til projektinformationsmøde d. 23. juni kl. 14:30 – 16:00, i Gate 21, Vognporten 2, Albertslund.

Meld venligst tilbage til  Jacob Fink Ferdinand senest på fredag d. 17. juni, om du forventer, at du og din organisation/ virksomhed deltager på mødet.

Her vil du få lejlighed til at høre mere om og give input til: • Projektets formål og forslag til hovedaktiviteter, jævnfør kernegruppens (Ballerup Kommune, Roskilde Kommune, AAU og RUC) forslag til projektdesign
 • Hvad din organisation kan få ud af at deltage i projektet, og hvordan I kan deltage.  
 • Input fra kommuner og andre partnere til konkrete problemstillinger, projektet vil medvirke til at udvikle og løse.


Vi ønsker gennem dette fyrtårnsprojekt at medvirke til at give et markant løft til udviklingen af den strategiske energiplanlægning i Danmark. For at dække området udfordringsmæssigt bredest muligt, stiler vi mod  at have minimum 7 kommuner, flere videninstitutioner, en række udviklingsorienterede cleantechaktører og andre relevante samarbejdspartnere i energisektoren med.

Såfremt dette har din interesse, bedes du forud for mødet overveje: • Hvordan ønsker I at indgå som partnere i projektet? – hvilken interesse har jeres organisation/ virksomhed i de konkrete   demonstrationscases indenfor projektets ramme, som nævnes projektoplægget?
 • Hvordan ser du/I muligheder for at styrke projektet i forhold til det nuværende indhold? 

Hvis ikke du og din organisation/ virksomhed har mulighed for at deltage på mødet d. 23. juni, vil vi meget gerne høre, om I er interesserede i deltage i projektet og på hvilken måde?


Dagsorden for mødet er: 1. Præsentation af projektets foreløbige design, herunder mål, opbygning og hovedaktiviteter, ved kernegruppen og Gate 21.

  Indlæg fra en – to kommuner om, hvilke muligheder og benefits projektet giver kommunerne.  2. Hvordan kan projektet styrkes? – spørgsmål og kommentarer til projektoplægget fra mødedeltagerne.  3. Interessetilkendegivelse og input til det videre arbejde.  4. Det videre forløb inkl. finansieringsmulighederne.


Som kommunal partner får du gennem projektet:  • Mulighed for at komme i gang med en effektiv, integreret og sammenhængende energiplanlægning hen imod 100% vedvarende energiforsyning; Hvordan kan  eksempelvis udnyttelsen af synergieffekter maksimeres og sub-optimering minimeres?
 • Mulighed for at arbejde konkret og handlingsorienteret med opfyldelsen af nuværende og fremtidige klima- og energimål; Hvordan kan man eksempelvis visualisere (implementeringen af) “abstrakte” klimamål overfor relevante aktører i kommunen? 
 • Mulighed for (tidlig) inddragelse og samarbejde med nøgleaktører, såsom energiselskaber, transportselskaber, landbruget, virksomheder og borgere; afprøvning af nye og nødvendige former for samarbejde. 
 • Identificeret potentielle, relevante erhvervsområder, der knytter sig til energiplanen. 
 • Bedre overblik over energiressourcer og energibehov nu og i fremtiden og derved et bedre udgangspunkt for den fremtidige energiplanlægning. 
 • En platform for videndeling på tværs af kommuner, som bidrager med viden om og erfaring med vidt forskellige udfordringer og løsninger.


Kontakt: jacob.fink.ferdinand@gate21.dk