InnoBrokers

This project has received funding from the European Union’s COSME research and innovation programme under grant agreement No. 811311.

The sole responsibility for any errors or omissions made lies with the InnoBroker project. The content does not necessarily reflect the opinion of the European Commission. The European Commission is also not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Hvordan sikrer vi, at virksomhedernes grønne løsninger finder vej til kommunerne? En innovationsmægler kan være svaret.

Sammen med et hold af internationale samarbejdspartnere vil Gate 21 udvikle en model for en såkaldt innovationsmægler. Innovationsmæglerens rolle er at sikre et godt match mellem virksomhedernes grønne løsninger og kommunernes efterspørgsel. Det skal bidrage til mere innovative udbud og grønnere løsninger. 

Gennem fem pilotprojekter i fem forskellige lande vil partnerne sammen definere, hvad en innovationsmægler er – og ikke mindst hvordan funktionen kan bruges på regionalt, nationalt og internationalt plan.

Projektets partnere er fra Spanien, Østrig, Tyskland, Irland og Danmark. Tilgangen til offentlig-privat innovation er meget forskellig landene imellem, hvilket betyder, at de fem pilotprojekter vil kaste forskellige erfaringer og viden af sig. Det er værdifuldt i forhold til at afdække, hvad der skal til for at udvikle en international model for en innovationsmægler og indfri målsætningen om innovative udbud og grønne løsninger.

Der vil gennem projektet blive oprettet to internationale netværk, som vil koble offentlige indkøbere sammen med private udbydere af løsninger.

Det danske pilotprojekt

Københavns Kommune arbejder for at gøre kommunens og borgernes indkøb af tekstiler grønnere og mere cirkulære. Det er dén indsats som det danske pilotprojekt i InnoBrokers tager udgangspunkt i.

Derudover vil Gate 21 bidrage med erfaringer fra tidligere projekter om innovation i offentlige udbud. For eksempel Lighting Metropolis, Cleantech TIPP og PRIMES, og erfaringer fra samarbejde med SPP regions med Region Hovedstaden, samt samarbejde med Forum For Bæredygtige Indkøb.

Læs mere om projektet på: www.innobrokers.eu 

Mere information

Camilla Raagaard Ernst, projektleder i Gate 21
M: (+45) 53637008
camilla.raagaard.ernst@gate21.dk

Fakta

Varighed: August 2018 – august 2020

Partnere:
Internationalt konsortie bestående af Agencia Andaluza Del Conocimento (AAC), Austrian Institute of Technology (AIT), Zenit, ICLEI, Procurement Transformation Institute Designated Activity Company (PTI), Land Oberösterreich (OOE) og Gate 21.

Finansiering: EU kommissionens program COSME har bevilliget ca. 4,5 mio kr. til projektet.