InnoTech Task Force

Gate 21/Fællesskabet for Dynamiske Data og Innovation Skåne udvikler i fællesskab et stort Interreg-ØKS-projekt – “InnoTech – Task Force”, som vil give kommuner mulighed for at samarbejde om konkrete dataprojekter, der kan understøtte udviklingen af byområder og/ eller drift.

InnoTech Task Force

​InnoTech Task Force er et projekt som skal arbejde med data i planlægning, klimasikring eller grønnere byer sammen med kommuner, regioner, vidensinstitutioner og virksomheder.

Det kan være:

– Hvordan kan vi optimere flowet i byområdet for at skabe bedre plads og betingelser for cykling og/eller gang?
– 3D bymodeller til støtte for placeringen af solceller og visualisering af bygningers skyggevirkninger.
– Digitale tvillinger af f.eks. bygninger til støtte for bæredygtig forvaltning, herunder energioptimering.
– Bedre forståelse af vandstrømmen for at lette planlægningen af klimabeskyttelsesforanstaltninger og for at tage hensyn til de reelle virkninger af nedsivning og beplantning samt vandkvalitet.
– Borgerinvolverende udvikling af landsbyer ved hjælp af data med f.eks. fokus på mobilitet, klimaforandringer eller styrkelse af det sociale netværk.

Hvad vil projektet støtte?

Projektet vil give dig mulighed for at samarbejde med andre kommuner/regioner, vidensinstitutioner og virksomheder og afprøve løsninger, hvor data og nye teknologier er i fokus. Dine medarbejdere får den nyeste viden om emnerne. Du vil samarbejde inden for modne teknologiområder, og på den måde vil du også være bedre i stand til at sikre, at dine projekter skaleres i fremtiden.

Projektet vil give adgang til en arena i hele regionen, hvor universiteter, videninstitutioner, virksomheder og klynger bidrager med viden og knowhow til de løsninger, der udvikles. Løsningerne vil gennemgå en 360⁰ gennemgang med fokus på GDPR, cybersikkerhed, standarder, datadeling og innovationsprocesser.

Hvem er projektet af interesse for?

– Kommuner/regioner, der gennemfører et projekt til afbødning af klimaændringer, byudvikling eller byggeprojekt og ønsker at arbejde professionelt med dataløsninger i planlægningen og er interesserede i at modtage forskellige former for støtte til dette.
– Universiteter/vidensinstitutioner, der ønsker at samarbejde med kommuner om bæredygtige dataløsninger.
– Virksomheder og klynger (f.eks. SMV’er, der arbejder med åbne data/sensordata), som ønsker at anvende forskningsresultater og udvikle digitale løsninger.
– Offentlige organisationer, der arbejder med data, datastandarder, datadeling osv.

Hvad kan projektet støtte?

Projektet er søgt gennem Interreg-ØKS i et dansk-svensk samarbejde. Støtten kan bidrage til at gennemføre konkrete projekter og afprøve nye innovative idéer. Interreg ØKS forventes at bidrage med 50-60 % af budgettet. Desuden vil der blive indgået en aftale om at dække de fælles omkostninger i forbindelse med projektet, bl.a. for at reducere de administrative opgaver. Egen medfinansiering kan tage form af mandetimer, indkøb og konsulenttjenester. Målet er, at projektet skal starte i 2023 og vare i tre år.

KONTAKT

Projektledere:

Lise Søderberg
lise.soederberg@gate21.dk

 

Morten Koed Rasmussen
morten.koed.rasmussen@gate21.dk

FAKTA

 

Sekretariat

Gate 21 og Innovation Skåne

Partnere

Fællesskabet for Dynamiske Data/Gate 21 og Innovation Skåne.

Projektet søger kommune partnere i Greater Copenhagen.

Varighed

Forprojekt: Januar – juni 2022

Hovedprojekt: 2023 – 2025

Eksempel på mulige arbejdsområder i projektet

Digitale tvillinger

Digitale tvillinger af f.eks. bygninger til støtte for bæredygtig forvaltning, herunder energioptimering.

Udvikling af landsbyer

Borgerinvolverende udvikling af landsbyer ved hjælp af data med f.eks. fokus på mobilitet, klimaforandringer eller styrkelse af det sociale netværk.

3D bymodeller

Modeller i 3D til støtte for placeringen af solceller og visualisering af bygningers skyggevirkninger.