InnoTech – TaskForce

Taskforcen giver kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner mulighed for at samarbejde om konkrete och skalerbare dataprojekter, der kan understøtte udviklingen af byområder og drift.

 

InnoTech – TaskForce er støttet af Interregprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS)

 

InnoTech – TaskForce

Ny taskforce skal fremme brug af data og digitale teknologier

Der er behov for innovationer indenfor smart specialisering, der fremmer bæredygtige byer og lokalsamfund og for at løsninger udvikles efter ensartede principper, der bygger på standarder, arkitekturprincipper med videre. Dermed kan løsninger nemmere skaleres og komme flere til gavn. Ved at arbejde med samme standarder og principper på tværs af Danmark og Sverige bliver markedet for virksomhederne større, viden fra universiteterne kan udnyttes bredere, og kommuner og regioner får bedre processer og et større volumen af konkrete løsninger.

Kommunerne har i dag svært ved at gøre brug af de teknologier, der kan understøtte deres arbejde med grøn omstilling, da ikke alle har de fornødne ressourcer og kompetencer. Disse ressourcer og kompetencer ligger hos virksomheder og universiteter, og det er derfor nødvendigt at få dem sat i spil i forhold til at støtte den offentlige sektor i form af vidensoverførsel, deling af forskningsresultater og til at imødekomme kommunernes og regionernes behov.

Der er brug for en arena, hvor parterne i regionen kan samarbejde i brede konstellationer

Konceptet for en tværregional arena, en Innovations- og teknologi taskforce, vil blive foldet ud i løbet af projektet. Her bliver taskforcen etableret og gjort operationel, så den kan tilføre værdi til kommuner og regioner, til vidensinstitutioner og virksomheder på hver deres måde – uanset om de hører til i Danmark eller Sverige.

Taskforcen skal derudover yde support og løse konkrete teknologiske problemstillinger i overensstemmelse med nationale og europæiske rammer og målsætninger. Vi skal kort sagt i projektet skabe grundlaget for en blivende organisation, som kan fortsætte med at fremme innovation, skabe bæredygtig forandring og kompetenceopbygge kommuner og regioner, så de i højere grad tør kaste sig ud i innovative grønne løsninger baseret på data og teknologi, og som tilmed giver merværdi til de forskellige aktører.

Taskforcen vil arbejde med en række egnede værktøjer og metoder, så alle løsninger gennemløber samme strukturerede proces. De skal indarbejdes i et 360 graders digitalt procesværktøj, som skal anvendes i innovationsprojekter for at gøre dem robuste og skaleringsparate. I taskforcen fokuseres der særligt på metoder og processer, der er egnede til teknologistærke dataprojekter, som kan berige de enkelte løsninger og stimulere til datadeling.

Demonstrationsprojekter tester metoder på konkrete behov

Fem temaer er identificeret i tæt dialog med kommuner, regioner, vidensinstitutioner og virksomheder. Hvert tema har en grøn vinkel og består af et par konkrete usecases, som partnerne vil udvikle.

Demonstrationsprojekterne er vigtige for at prøve de metoder og processer taskforcen udvikler af på konkrete behov. Via demonstrationsprojekterne kvalificeres og optimeres både taskforcen og demonstrationsprojekterne i en gensidig innovativ proces. Demonstrationsprojekterne tager udgangspunkt i kommunernes og regionernes konkrete udfordringer og behov for grønne løsninger med afsæt i data og teknologier.

KONTAKT

Projektledere:

Lise Søderberg
lise.soederberg@gate21.dk

 

 

 

 

Morten Koed Rasmussen
morten.koed.rasmussen@gate21.dk

 

 

 

 

 

Sif Enevold
sif.enevold@gate21.dk

FAKTA

 

Sekretariat

Gate 21 og Innovation Skåne

Partnere

Danmark: AKiLAY Aps, DTU Compute, DTU Construct, DTU Engineering Technology, Frederiksberg Kommune, GovTech Midtjylland, Guldborgsund Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Region Sjælland, Roskilde Universitet, We Build Denmark, Aarhus Kommune

Sverige: Högskolan i Halmstad, RISE, Tomelilla kommun, Ängelholms kommun

Varighed

2023 – 2025

Smarte bygninger

Demonstrationsprojekterne om smarte bygninger skal arbejde med at styrke bæredygtigheden i de offentlige bygninger og opnå en større optimering. Fokus er på at samle mange forskellige data om den enkelte bygnings brug, så der kan arbejdes med potentialer, udvikles en digital tvilling og arbejde med simuleringer i forhold til optimeringen af bygningen og dens energiforbrug.

Klima/vand

Klimaændringerne medfører større regnmængder, som må håndteres på en effektiv måde for at undgå oversvømmelser og skader. Fokus i denne aktivitet vil være på, hvordan vi i kraft af sensorer, kvalitative data og hydrauliske modeller kan blive klogere på, hvilke løsninger, der kan anvendes til at løse udfordringerne.

3D byudvikling

Kommunerne vil arbejde med at videreudvikle eller nyudvikle en 3D bymodel for egen kommune som  et visuelt beslutningsgrundlag for planlæggere og politikere, når nye byudviklingstiltag skal tages – så konsekvenserne af dem er belyst. Et vurderingsværktøj, der også kan anvendes i dialog med borgerne.

Byens tilstand

Aktiviteten har fokus på procesoptimering og fremme af intelligent vejvedligehold gennem teknologi. Der kan gennem digitalisering sikres en reducering af klima- og miljøaftrykket som følger med vedligehold, og data fra demonstrationsprojekterne kan også anvendes til at optimere byer.

Mobilitet i by og land

Demonstrationsprojekterne vil handle om at inddrage data fra både by og land til at fremme mobiliteten. Landdistrikterne står overfor en stribe strategiske valg de kommende år, og det vil være en strategisk styrkeposition at kunne evaluere og planlægge på et bredere rumligt plan og med inddragelse af så stor og relevant datamængde som muligt. Den datadrevne landdistriktplanlægning skal styrke bosætningspolitikken, landsbylivet og den gode mobilitet i landdistrikter.