Foto: Shutterstock

Af Lene Ulsted Carlsen

I efteråret 2015 indledes vor regions største samarbejde om belysning nogensinde, når aktører i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne går i gang med projektet Lighting Metropolis med Gate 21 som projektleder. Projektet er med til at definere en ny epoke: hvor lys er grundlaget for øget livskvalitet og jobskabelse. Med et budget på 7,3 millioner EUR er projektet en stor strategisk satsning, der handler om fremtidens innovative belysning. Projektet er et banebrydende partnerskab, som udover kommuner, regioner og universiteter også involverer et direkte samarbejde med førende virksomheder inden for lysområdet.

Ambitionen med Lighting Metropolis er at skabe vækst og gøre den samlede region til et førende levende laboratorium for lys. Samarbejdet er vigtigt for, at regionen kan udnytte de tværgående spidskompetencer og herved skabe en fælles international profil. Der gennemføres 20 konkrete demonstrationsprojekter i eksempelvis skoler, parker og hospitaler, hvor projektets partnere viser, hvordan lys kan bidrage til at sikre tryghed, tilgængelighed, sundhed og læring for borgere.

”Lighting Metropolis ligger i fin forlængelse af de politiske ambitioner og vækstplaner, som eksisterer på tværs af Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne om at stå sammen om at fremme vækst. Det har vi blandt andet sat på skinner med initiativet Greater Copenhagen. Jeg tror, at Lighting Metropolis har gode muligheder for at positionere vores region stærkt inden for intelligent belysning, som er et vigtigt, globalt vækstområde,” siger Lars Gaardhøj, formand for styringsudvalget i Øresundsdelen af EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, der netop har bevilliget projektet 3,65 millioner EUR. Det er halvdelen af Lighting Metropolis’ samlede budget.

VÆKST GENNEM STÆRKT SAMARBEJDE 
Udover de 20 konkrete demonstrationsprojekter kommer Lighting Metropolis til at arbejde med innovative udbud, livscyklusanalyser og tværgående temaområder inden for eksempelvis biologisk lys, lysdesign, miljø og informationsteknologier. Projektet vil etablere en permanent samarbejdsplatform for byer, virksomheder og videninstitutioner på tværs af de tre regioner. Endelig vil projektet sikre en bedre koordinering af forsknings- og uddannelsesaktiviteter på området og international branding af regionen som førende inden for intelligent belysning.

”Fremtidens belysning har et stort potentiale for at forbedre vores byer og reducere energiforbruget. Region Skåne har for nylig sat fokus på belysning, som et område der kan øge velvære i skoler, hospitaler og i gademiljøet. Men en satsning på belysning kan også sætte Skånes kompetencer indenfor informationsteknologier i spil på en ny måde. Det, vi skal nu, er at fokusere indsatsen og koordinere initiativet, som spænder over mange brancher og fagområder,” siger Mätta Ivarsson, formand for udvalget for Regional udvikling i Region Skåne.

KOMMUNALE LABORATORIER I KONTAKT MED BORGERNE
De 20 konkrete demonstrationsprojekter i Lighting Metropolis vil foregå i danske og svenske kommuner – lige dér, hvor borger møder lys. Innovativt lys kræver, at kommunale beslutninger bliver truffet på tværs af flere forskellige afdelinger. I samarbejder mellem kommuner, universiteter og private virksomheder vil de kommunale demonstrationsprojekter stille flere vigtige spørgsmål; hvordan skabes det bedste lysmiljø i vores skoler? Hvilket lys opfatter borgere som tryghedsskabende og smukt? Hvordan får vi bedre lys til cykelstierne? Hvordan tænker vi fremtidens muligheder indenfor lys, når vi bygger nye boligområder og renoverer gamle? 

”Kommunerne står over for store udfordringer med forældede belysningsanlæg, der skal udskiftes. Samtidig giver de nye lysteknologier en række muligheder for at styre og optimere vores byer for borgerne. Vi tror på, at Lighting Metropolis-projektet kan skabe vækst i regionen og for virksomhederne samt bedre byer for borgerne,” siger Steen Christiansen, Borgmester i Albertslund Kommune, som står i spidsen for projektet.

 

 

Se nyheden hos Region Skåne her