En passagerfremgang på mere end 50 procent i første halvår af 2012 i forhold til året før. Det er resultatet af et samarbejde mellem seks virksomheder i erhvervsnetværket Lautrupgård, Ballerup Kommune og Trafikselskabet Movia. Med sig ind i samarbejdet bragte de seks virksomheder erfaringer om busforsinkelser, dårlig forbindelse til S-tog og ustabil drift.

Ændret busdrift gav passagerfremgang
Dialogen resulterede i, at kommunen og Movia i december 2011 afkortede busrute 153E til at køre direkte mellem Lautrupbjerg og Malmparken St. Den sparede tid på ruten blev brugt til at sikre 10 minutters drift og en mere stabil køreplan. Forbedringerne af busdriften blev kommunikeret direkte ud til medarbejderne på virksomhedernes intranet.

”Den positive udvikling for passagertallet for linje 153E illustrerer vigtigheden af, at man kan stole på, at bussen kører til tiden og når rettidigt frem, samt betydningen af god forbindelse mellem bus og tog, så ventetiden ved skift er minimal. forklarer trafikplanlægger i Ballerup Kommune Tina Wexøe Ertbjerg. Hun fortæller også, at Ballerup Kommunes medfinansiering af buslinjen reduceres med cirka 200.000 årligt på grund af de øgede passagerindtægter.
Omlægningen af køreplanen har sikret bedre tidsmæssig match mellem bus og S-togs forbindelser. Foto: Ballerup Kommune.

Tilfredse buspendlere i Lautrupgård
Og noget tyder på, at pendlerne i Lautrupgårdområdet har bemærket ændringerne i linje 153E:

”Der er uden tvivl sket en væsentlig forbedring af driften på linje 153E i løbet af 2012. Før i tiden kom bussen stort set aldrig til tiden, hvilket ofte gjorde, at man kom senere på arbejde end forventet eller ikke nåede toget hjem. I 2012 er der sat flere busser ind, og det lader til at busplanen er lagt, så den passer med S-tog linje C. Det reducerer tiden med den kollektive trafik betydeligt,” fortæller Maria Weiss de Weissenfeld, Business Controller i Nets Danmark A/S, som er én af de seks virksomheder i netværket.

Fremtidig fokus på information om kollektiv trafik
Samarbejdet mellem kommunen og virksomhederne har haft andre positive effekter end omlægningen af buslinje 153E.

”Etableringen af netværket mellem de seks virksomheder i Lautrupgård og Ballerup Kommune har øget fokus på at informere medarbejderne om mulighedere ved at benytte den kollektive trafik til og fra arbejde,” fortæller Tina Wexøe Ertbjerg om netværkets fortsatte fokus på den kollektive transport i området.

Det har betydet, at kommunen blandt andet har opsat  realtidsmoduler ved udvalgte stoppesteder i Lautrupgårdområdet, som løbende opdaterer busafgangene, hvis der sker ændringer i forhold til køreplanen. Kommunen opsætter derudover et læskur ved stoppestedet Centralstien på Lautrupbjerg, som mange af områdets medarbejdere benytter. Endvidere er der netop blevet udarbejdet en folder, der viser erhvervsområdets buslinjer, stoppesteder og stier.

Bussen kan blive alternativ til bilen

”Vi har en stor forventning til, at de tiltag, vi gør i Lautrupgård, kan ændre valget af transportmiddel for medarbejderne i området,” fortæller Tina Wexøe Ertbjerg.

Transportvaneundersøgelsen, der blev foretaget i de seks virksomheder i samarbejde med Formel M i august 2011, viste, at 76 procent af medarbejderne bruger bilen til og fra arbejde. Og kun otte procent bruger kollektive transportmuligheder – ofte i kombination med cykel og gang.

”Passagerfremgangen tyder på, at det er lykkedes os at flytte nogle af medarbejderne fra bilen over i bussen. Vi glæder os til efterårets opfølgende transportvaneundersøgelse, så vi kan se, om vi har flyttet nogle af de seks virksomheders medarbejderes pendling til bussen,” siger Tina Wexøe Ertbjerg.

Dialogen om bussen fortsætter
Arbejdet med optimere busdriften i området fortsætter i dialog mellem virksomheder, Ballerup Kommune og Movia. Køreplanen ændres løbende på baggrund af den direkte kontakt mellem kommunen og virksomhederne. Virksomhederne melder ind til kommunen om uhensigtsmæssigheder i driften og kommunen kvitterer med information til virksomhedernes intranet, så medarbejderne er informerede.


Af Lene Ulsted Carlsen